Stacks Image 6400
Stacks Image 6126

ลูกสูบแต่งเอสเอ็กซ์ SX

ขนาดลูกสูบ :
66.00
, 67.00 , 68.00 , 69.00 , 70.00 , 71.00
72.00 , 73.00 , 74.00 , 75.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
63.50 , 64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 มิล

ลูกสูบแต่งเรซซื่ง Racing

ขนาดลูกสูบ :
63.50 , 64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00
66.50 , 67.00 , 68.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 มิล
Stacks Image 13817

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

Stacks Image 8943
รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 20 มิล , วาล์วไอดี(In) 22 มิล
2.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 22 มิล , วาล์วไอดี(In) 24 มิล
Stacks Image 17446
ระยะยกของแคม :
330 องศา ไอเสีย 7.0 ไอดี 7.4 มิล ,
330 องศา ไอเสีย
7.4 ไอดี 7.8 มิล
Stacks Image 17477
ขนาดของวาล์ว :
หน้าวาล์ว - ความยาว - ขนาดก้่านวาล์ว
ไอเสีย 20 - 82 - 4.5 , ไอดี 22 - 82 - 4.5
ไอเสีย
22 - 82 - 4.5 , ไอดี 24 - 82 - 4.5
Stacks Image 17513

ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล

ขนาด 8 ข้อ ความยาว 46 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 8 ข้อ ความยาว 46 มิล
Stacks Image 18162

ก้านสูบ CBR150

รายละเอียด :
ก้านสูบ CBR150
Stacks Image 17630

คาร์บูเคเอ็นโปร PE (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)
เฉพาะรุ่นคาร์บูเรเตอร์เท่านั้น

ขนาดปากคาร์บู : 28 ,30 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยม PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)
เฉพาะรุ่นคาร์บูเรเตอร์เท่านั้น

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยมใหญ่ PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)
เฉพาะรุ่นคาร์บูเรเตอร์เท่านั้น

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล
Stacks Image 17717

กล่องไฟแต่ง

รายละเอียด :
- กล่องไฟแต่ง แบบออโต้กราฟ

กล่องจูนรถหัวฉีด

รายละเอียด :
- ปรับน้ำมันจ่ายมากน้อยได้อิสระ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
Stacks Image 18381

แผ่นคลัชแต่งแบบชุด

รายละเอียด :
- แผ่นคลัชแต่งแบบชุด ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นผ้าคลัชแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นอลูมิเนียมแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นอลูมิเนียมแต่งชนิดพิเศษ
รอการอัพเดท

รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่นที่ใช้หัวฉีด

รุ่นที่ใช้คาร์บูเรเตอร์

เครื่องยนต์

4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

4 จังหวะ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรากระบอกสูบ ( ซีซี )

149.4 ซีซี

149.4 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

63.5 มม. x 47.2 มม.

63.5 มม. x 47.2 มม.

อัตราส่วนแรงอัด(กำลังอัด)

11 : 1

11 : 1

ระบบจุดระเบิด

ECU

CDI

ระบบจ่ายน้ำมัน

หัวฉีด

คาร์บูเรเตอร์

ระบบคลัทช์

คลัชเปียกชนิดหลายแผ่น แบบแรงเหวี่ยง

คลัชเปียกชนิดหลายแผ่น แบบแรงเหวี่ยง

ระบบเกียร์

เกียร์ 6 ระดับ

เกียร์ 6 ระดับ