Stacks Image 681
Stacks Image 6414

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00
มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
53.40 , 53.75 , 54.00, 54.25 , 55.25 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00 , 60.50 61.00 , 61.25 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
53.40 , 53.75 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.25 , 50.50 , 50.75 , 51.00 , 51.50 มิล 52.00 มิล 52.50 มิล 53.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
56.00 , 56.50 , 57.00
มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
52.40 , 52.65 , 52.90 , 53.15 , 53.40 , 53.90
54.40
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00 , 60.50
61.00 , 61.50 , 62.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
51.00 , 51.25 , 51.50 , 51.75 , 52.00 ,52.50
53.00 , 54.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล
Stacks Image 17904

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 24 มิล , วาล์วไอดี(In) 28 มิล
แกน มิล , เบ้าฝาสูบ มิล , หลอดวาล์วตรง
Stacks Image 18171

เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
- สั่งทำตามขนาดที่ต้องการได้ กรุณาติดต่อไฮสปีดเท่านั้น
*** สั่งพร้อมลูกสูบเท่านั้น ***
Stacks Image 18724
ระยะยกของแคม :
280
องศา 5.5 มิล , 330 องศา 6.0 มิล
องศาพิเศษ 6.2 มิล
Stacks Image 20344

กล่องจูนรถหัวฉีด

รายละเอียด :
- ปรับน้ำมันจ่ายมากน้อยได้อิสระ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
Stacks Image 20378
รายละเอียด :
- ชุดชามแต่งไฮสปีด (ชามสร้าง)
Stacks Image 20560
ขนาดของเม็ดตุ้มถ่วง :
5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 กรัม

สามารถใช้กับชามคลัชเดิมและแต่งได้
รอการอัพเดท

รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่นที่ใช้หัวฉีด

เครื่องยนต์

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรากระบอกสูบ ( ซีซี )

124.9 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

52.4 มม. x 57.9 มม.

อัตราส่วนแรงอัด(กำลังอัด)

11 : 01