Stacks Image 1717
Stacks Image 23418

ลูกสูบแต่งเอสเอ็กซ์ SX

ขนาดลูกสูบ :
66.00
, 67.00 , 68.00 , 69.00 , 70.00 , 71.00
72.00 , 73.00 , 74.00 , 75.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 60.00 , 60.50 , 61.00
61.25 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00 , 60.50 61.00 , 61.50 , 62.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
63.50 , 64.50 , 65.50 , 66.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล
Stacks Image 23794

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 27 มิล , วาล์วไอดี(In) 31 มิล
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 30 มิล , วาล์วไอดี(In) 34 มิล
Stacks Image 23824

รับสั่งทำ เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
รับสั่งทำเสื้อสูบตามขนาดลูกสูบที่คุณต้องการ
*** กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสั่งซื้อก่อนทุกครั้ง ***
Stacks Image 23854
ระยะยกของแคม :
280 องศา 5.0 มิล , 330 องศา 6.0 มิล

Stacks Image 23884
ขนาดของวาล์ว :
หน้าวาล์ว - ความยาว - ขนาดก้่านวาล์ว
ไอเสีย 26 - 80 - 5 , ไอดี 30 - 80 - 5
ไอเสีย 27 - 80 - 5.5 , ไอดี 31 - 80 - 5.5
ไอเสีย 29.5 - 80 - 5 , ไอดี 34 - 80 - 5
Stacks Image 23919

สปริงวาล์วแต่ง 6 ข้อ 38 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 6 ข้อ ความยาว 38 มิล
Stacks Image 23951
ขนาดของสลัก กว้าง x ยาว : 28 x 47

ขนาดสลักยืด :
1.5 มิล , 2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล
Stacks Image 23981

คาร์บูเคเอ็นโปร PE (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 28 ,30 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยม PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยมใหญ่ PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล
Stacks Image 24065

กล่องไฟแต่ง

รายละเอียด :
- กล่องไฟแต่ง แบบออโต้กราฟ
Stacks Image 24097

แผ่นคลัชแต่งแบบชุด

รายละเอียด :
- แผ่นคลัชแต่งแบบชุด ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นผ้าคลัชแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นอลูมิเนียมแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นอลูมิเนียมแต่งชนิดพิเศษ
Stacks Image 24181
รายละเอียด :
- รอการอัพเดท
รอการอัพเดท

รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่นที่ใช้หัวฉีด

รุ่นที่ใช้คาร์บูเรเตอร์

เครื่องยนต์

-

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรากระบอกสูบ ( ซีซี )

-

124.7 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

-

58 มม. x 47.2 มม.

อัตราส่วนแรงอัด(กำลังอัด)

-

11 : 1

ระบบจุดระเบิด

-

CDI

ระบบจ่ายน้ำมัน

-

คาร์บูเรเตอร์

ระบบคลัทช์

-

คลัทช์มือ

ระบบเกียร์

-

5 ระดับ

*** หมายเหตุ รุ่นหัวฉีดไม่ได้มีผลิตเพื่อจัดจำหน่าย ***