Stacks Image 1725
Stacks Image 25580

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
53.40 , 53.75 , 54.25 , 55.25 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
54.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 60.00 , 60.50 , 61.00
61.25 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.25 , 50.50 , 50.75 , 51.00 , 51.50 52.00 , 52.50 , 53.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
51.00 , 51.25 , 51.50 , 51.75 , 52.00 , 52.50 53.00 , 54.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
52.40 , 52.65 , 52.90 , 53.15 , 53.40 , 53.90 54.40 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
56.00 , 56.50 , 57.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00 , 60.50 61.00 , 61.50 , 62.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล
Stacks Image 25956

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 23 มิล , วาล์วไอดี(In) 27 มิล
2.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 24 มิล , วาล์วไอดี(In) 28 มิล
Stacks Image 25986

รับสั่งทำ เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
รับสั่งทำเสื้อสูบตามขนาดลูกสูบที่คุณต้องการ
*** กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสั่งซื้อก่อนทุกครั้ง ***
Stacks Image 26016
ระยะยกของแคม :
280 องศา 5.5 มิล , 330 องศา 6.0 มิล
Stacks Image 26046
ขนาดของวาล์ว :
หน้าวาล์ว - ความยาว - ขนาดก้่านวาล์ว
ไอเสีย 23 - 66 - 5 , ไอดี 27 - 66 - 5
ไอเสีย
24 - 65.5 - 5 , ไอดี 28 - 65.5 - 5
ไอเสีย 26 - 65.5 - 5 , ไอดี 30 - 65.5 - 5
ไอเสีย 27 - 65.5 - 5 , ไอดี 31 - 65.5 - 5
ไอเสีย 29.5 - 65.5 - 5 , ไอดี 34 - 65.5 - 5
Stacks Image 26081

สปริงวาล์วแต่ง 5 ข้อ 32 มิล 2 ทาง

รายละเอียด :
ขนาด 5 ข้อ ความยาว 32 มิล 2 ทาง

สปริงวาล์วแต่ง 5 ข้อ 36 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 5 ข้อ ความยาว 36 มิล

สปริงวาล์วแต่ง 6 ข้อ 34 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 6 ข้อ ความยาว 34 มิล
Stacks Image 26165
ขนาดของสลัก กว้าง x ยาว : 28 x 47

ขนาดสลักยืด :
1 มิล , 2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล
Stacks Image 26279

กล่องจูนรถหัวฉีด

รายละเอียด :
- ปรับน้ำมันจ่ายมากน้อยได้อิสระ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
Stacks Image 26311

แผ่นคลัชแต่งแบบชุด

รายละเอียด :
- แผ่นคลัชแต่งแบบชุด ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นผ้าคลัชแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นอลูมิเนียมแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นอลูมิเนียมแต่งชนิดพิเศษ
Stacks Image 26395
รายละเอียด :
- รอการอัพเดท
รอการอัพเดท

รายละเอียดทางเทคนิค

CZ-i

Wave110-i

เครื่องยนต์

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรากระบอกสูบ ( ซีซี )

109.1 ซีซี

109.1 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

50 มม. x 55.6 มม.

50 มม. x 55.6 มม.

อัตราส่วนแรงอัด(กำลังอัด)

9.0 : 1

9.0 : 1

ระบบจุดระเบิด

ECU

ECU

ระบบจ่ายน้ำมัน

หัวฉีด PGM-Fi

หัวฉีด PGM-Fi

ระบบคลัทช์

-

คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน

ระบบเกียร์

เกียร์วน 4 ระดับ

เกียร์วน 4 ระดับ