Stacks Image 1733
Stacks Image 26646

ลูกสูบแต่งเอสเอ็กซ์ SX

ขนาดลูกสูบ :
66.00
, 67.00 , 68.00 , 69.00 , 70.00 , 71.00
72.00 , 73.00 , 74.00 , 75.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
53.40 , 53.75 , 54.25 , 55.25 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
54.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 60.00 , 60.50 , 61.00
61.25 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
52.40 , 52.65 , 52.90 , 53.15 , 53.40 , 53.90 54.40 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
56.00 , 56.50 , 57.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00 , 60.50 61.00 , 61.50 , 62.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
63.50 , 64.50 , 65.50 , 66.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล
Stacks Image 27022

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 24 มิล , วาล์วไอดี(In) 28 มิล
2.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 27 มิล , วาล์วไอดี(In) 31 มิล
3.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 30 มิล , วาล์วไอดี(In) 34 มิล

Stacks Image 27052

รับสั่งทำ เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
รับสั่งทำเสื้อสูบตามขนาดลูกสูบที่คุณต้องการ
*** กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสั่งซื้อก่อนทุกครั้ง ***
Stacks Image 27082

Wave125 และ Wave125i (ตัวเก่า)

ระยะยกของแคม :
1. 280 องศา 5.5 มิล
2. 330 องศา 6.0 มิล
3. องศาพิเศษ
6.2.2 มิล
4. องศาพิเศษ
6.2.3 มิล

Wave125i (ตัวใหม่)

ระยะยกของแคม :
1. 280 องศา 5.5 มิล
2. 330 องศา 6.0 มิล
3. องศาพิเศษ
6.2.2 มิล
4. องศาพิเศษ
6.2.3 มิล
Stacks Image 27112
ขนาดของวาล์ว :
หน้าวาล์ว - ความยาว - ขนาดก้่านวาล์ว
ไอเสีย
24 - 72 - 5 , ไอดี 28 - 72 - 5
ไอเสีย 26 - 72 - 5 , ไอดี 30 - 72 - 5
ไอเสีย 27 - 72 - 5 , ไอดี 31 - 72 - 5
ไอเสีย 29.5 - 72 - 5 , ไอดี 34 - 72 - 5
Stacks Image 27147

สปริงวาล์วแต่ง 5 ข้อ 36 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 5 ข้อ ความยาว 36 มิล

สปริงวาล์วแต่ง 6 ข้อ 38 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 6 ข้อ ความยาว 34 มิล
Stacks Image 27231
ขนาดของสลัก กว้าง x ยาว : 25 x 39

ขนาดสลักยืด :
1 มิล , 2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล
Stacks Image 27261

คาร์บูเคเอ็นโปร PE (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)
*** เฉพาะรุ่นคาร์บูเรเตอร์เท่านั้น ***

ขนาดปากคาร์บู : 28 ,30 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยม PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)
*** เฉพาะรุ่นคาร์บูเรเตอร์เท่านั้น ***

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยมใหญ่ PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)
*** เฉพาะรุ่นคาร์บูเรเตอร์เท่านั้น ***

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล
Stacks Image 27345

กล่องไฟแต่ง 2 กราฟ (จูนได้)

รายละเอียด :
- ปรับระดับไฟได้ 2 ระดับ

กล่องจูนรถหัวฉีด

รายละเอียด :
- ปรับน้ำมันจ่ายมากน้อยได้อิสระ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
Stacks Image 27377

แผ่นคลัชแต่งแบบชุด

รายละเอียด :
- แผ่นคลัชแต่งแบบชุด ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นผ้าคลัชแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นอลูมิเนียมแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นอลูมิเนียมแต่งชนิดพิเศษ
Stacks Image 27461
รายละเอียด :
- รอการอัพเดท
รอการอัพเดท

รายละเอียดทางเทคนิค

Wave 125

Wave 125i

เครื่องยนต์

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรากระบอกสูบ ( ซีซี )

124.9 ซีซี

124.9 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

52.4 มม. x 57.9 มม.

52.4 มม. x 57.9 มม.

อัตราส่วนแรงอัด(กำลังอัด)

9.3 : 1

9.3 : 1

ระบบจุดระเบิด

CDI

ECU

ระบบจ่ายน้ำมัน

คาร์บูเรเตอร์

หัวฉีด PGM-Fi

ระบบเกียร์

เกียร์วน 4 ระดับ

เกียร์วน 4 ระดับ