Stacks Image 1578
สินค้า  
ลูกสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 1761
  ข้อมูลลูกสูบ

  รุ่น CBR150

  สลักสูบ : 15 มิล

  ขนาด :
  63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25) , 64.00 มิล (0.50)
  64.25 มิล (0.75) , 64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
  65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50) , 66.50 มิล (3.00)
 • ข้อมูลลูกสูบ ( ***รุ่นพิเศษ อบเหนียวสำหรับแข่ง )

  รุ่น CBR150

  สลักสูบ : 15 มิล

  ขนาด :
  63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25) , 64.00 มิล (0.50)
  64.25 มิล (0.75) , 64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
  65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50) , 66.50 มิล (3.00) , 67.50 มิล (3.50) , 68.00 มิล (4.00)
 • ข้อมูลลูกสูบ ( ***รุ่นพิเศษ แหวนเดี่ยว )

  รุ่น CBR150

  สลักสูบ : 15 มิล

  ขนาด :
  63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25) , 64.00 มิล (0.50)
  64.25 มิล (0.75) , 64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
  65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50) , 66.50 มิล (3.00)
วาล์วแบบพิเศษ

 • Stacks Image 1908
  วาล์วแบบพิเศษ

  รุ่น CBR150

  ลายละเอียด :

  - ไอดี 21 มิล , ไอเสีย 19 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
  - ไอดี 22 มิล , ไอเสีย 20 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
  - ไอดี 24 มิล , ไอเสีย 22 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

 • แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

  รุ่น CBR150
  ระยะยกไอดี : xxxx มิล
  ระยะยกไอเสีย : xxxx มิล
สปริงวาล์วแต่ง

 • Stacks Image 1799
  สปริงวาล์วแต่ง

  รุ่น CBR150

  ลายละเอียด :
  - ขดลวด 3.0 มิล ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล
  - ขดลวด 3.0 มิล ขนาด
  8 ข้อ ความยาว 46 มิล
  - ขดลวด 3.0 มิล ขนาด
  8 ข้อ ความยาว 48 มิล
แผ่นคลัชแต่ง

คาร์บูเรเตอร์ไฮสปีด และชุดนมหนู

กล่องไฟแต่ง รุ่นคาร์บูเรเตอร์

ระบบไฟ

ชุดคิท ครบสูตร  
ยังไม่มีการอัพเดทใดๆสำหรับสินค้าที่เป็นชุดคิท
17/1/2561 BE
© 2560 copyright by hispeedpiston engine Contact Us