Stacks Image 1578
สินค้า  
ลูกสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 1761
  ข้อมูลลูกสูบ

  รุ่น CBR150i

  สลักสูบ : 15 มิล

  ขนาด :
  63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25) , 64.00 มิล (0.50)
  64.25 มิล (0.75) , 64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
  65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50) , 66.50 มิล (3.00)
 • ข้อมูลลูกสูบ ( ***รุ่นพิเศษ อบเหนียวสำหรับแข่ง )

  รุ่น CBR150i

  สลักสูบ : 15 มิล

  ขนาด :
  63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25) , 64.00 มิล (0.50)
  64.25 มิล (0.75) , 64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
  65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50) , 66.50 มิล (3.00)
 • ข้อมูลลูกสูบ ( ***รุ่นพิเศษ แหวนเดี่ยว )

  รุ่น CBR150i

  สลักสูบ : 15 มิล

  ขนาด :
  63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25) , 64.00 มิล (0.50)
  64.25 มิล (0.75) , 64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
  65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50) , 66.50 มิล (3.00)
แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

 • แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

  รุ่น CBR150i
  ระยะยกไอดี : xxxx มิล
  ระยะยกไอเสีย : xxxx มิล
สปริงวาล์วแต่ง

 • Stacks Image 1799
  สปริงวาล์วแต่ง

  รุ่น CBR150i

  ลายละเอียด :
  - ขดลวด 3.0 มิล ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล
  - ขดลวด 3.0 มิล ขนาด
  8 ข้อ ความยาว 46 มิล
  - ขดลวด 3.0 มิล ขนาด
  8 ข้อ ความยาว 48 มิล
แผ่นคลัชแต่ง

กล่อง ECU แต่ง

 • Stacks Image 1885
  กล่องเอเรซเซอร์ ECU

  รุ่น RCmini4C
  - ต่อแทนกล่องเดิม
  - เพิ่มน้ำมัน
  - เพิ่มไฟ
  - ปลดรอบได้
  - จูนมือไม่ต้องใช้คอม

  รุ่น CBR150i
 • Stacks Image 1891
  กล่องเอเรซเซอร์ ECU

  รุ่น RC1 Super ECU
  - ปรับจูนได้เต็มระบบ
  - ต่อแทนกล่องเดิม
  - เพิ่มน้ำมัน
  - เพิ่มไฟ
  - ปลดรอบได้
  - จูนคอมเท่านั้น

  รุ่น CBR150i
 • Stacks Image 1897
  กล่องพ่วงเพิ่มน้ำมัน

  รุ่น CBR150i
ระบบไฟ

ชุดคิท ครบสูตร  
ยังไม่มีการอัพเดทใดๆสำหรับสินค้าที่เป็นชุดคิท
17/1/2561 BE
© 2560 copyright by hispeedpiston engine Contact Us