Stacks Image 2311
สินค้า  
ลูกสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 1761
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 58.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาด :
   58.00 มิล (STD) , 58.25 มิล (0.25) , 58.50 มิล (0.50)
   58.75 มิล (0.75) , 59.00 มิล (1.00) , 59.50 มิล (1.50)
   60.00 มิล (2.00) , 60.50 มิล (2.50) , 61.00 มิล (3.00)
   61.50 มิล (3.50) , 62.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : Forged (ฟรอส์จ)

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   56.00 มิล , 57.00 มิล , 58.00 มิล , 59.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
 • Stacks Image 1879
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : RX ( อาร์เอ็กซ์ )

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล , 63.00 มิล , 63.50 มิล , 64.00 มิล , 64.50 มิล , 65.00 มิล , 65.50 มิล , 66.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
 • Stacks Image 1893
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : R ( อาร์ )

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล , 63.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
 • Stacks Image 1902
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : R ( อาร์ )

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   63.50 มิล , 64.00 มิล , 64.50 มิล , 65.00 มิล , 65.50 มิล , 66.00 มิล , 67.00 มิล , 68.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : PRO ( โปร )

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : PRO ( โปร )

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   63.50 มิล , 64.00 มิล , 64.50 มิล , 65.00 มิล , 65.50 มิล , 66.00 มิล , 66.50 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : Racing (เรซซิ่ง)

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
ก้านสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 1867
  • ข้อมูลสินค้า
   ก้านสูบไฮสปีด

   รุ่น Sonic
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
สลักยืดก้านไฮสปีด

 • Stacks Image 2665
  • ข้อมูลสินค้า
   ยืด 1.5 มิล , 2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
เสื้อสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 1953
  • ข้อมูลสินค้า
   เสื้อสูบไฮสปีด

   รุ่น Sonic

   ลักษณะ :

   ขนาด 58.00 มิล
 • Stacks Image 2248
  • ข้อมูลสินค้า
   เสื้อสูบไฮสปีด

   รุ่น Sonic

   ลักษณะ :

   ขนาด 63.00 มิล
แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

  • ข้อมูลสินค้า
   แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

   รุ่น Sonic

   ระยะยกไอดี : xxxx มิล
   ระยะยกไอเสีย : xxxx มิล
วาล์วแบบพิเศษ

 • Stacks Image 2216
  • ข้อมูลสินค้า
   วาล์วแบบพิเศษ

   รุ่น Sonic

   ลายละเอียด :

   - ไอดี 28 มิล , ไอเสีย 24 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 5 มิล
   - ไอดี 31 มิล , ไอเสีย 27 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 5 มิล
   - ไอดี 34 มิล , ไอเสีย 30 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 5 มิล
สปริงวาล์วแต่ง

 • Stacks Image 1799
  • ข้อมูลสินค้า
   สปริงวาล์วแต่ง

   รุ่น Sonic
สลักยืดก้านไฮสปีด

  • ข้อมูลสินค้า
   สลักยืดก้านไฮสปีด

   รุ่น Sonic

   รายละเอียด

   2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล
คาร์บูเรเตอร์ไฮสปีด และชุดนมหนู

 • Stacks Image 2273
  • ข้อมูลสินค้า
   คาร์บูเรเตอร์เอ็นโปร PE

   รายละเอียด

   28 มิล
 • Stacks Image 2279
  • ข้อมูลสินค้า
   คาร์บูเรเตอร์เคเหลี่ยม PWK

   รายละเอียด

   28.00 มิล , 30.00 มิล , 32.00 มิล , 34.00 มิล
   36.00 มิล , 38.00 มิล
 • Stacks Image 2285
  • ข้อมูลสินค้า
   คาร์บูเรเตอร์เคเหลี่ยมใหญ่ PWK

   รายละเอียด

   38.00 มิล , 40.00 มิล , 42.00 มิล
 • Stacks Image 2291
  • ข้อมูลสินค้า
   นมหนูน้ำมันคาร์บูเรเตอร์เอ็นโปร PE

   รายละเอียด
 • Stacks Image 2297
  • ข้อมูลสินค้า
   นมหนูน้ำมันคาร์บูเรเตอร์เคเหลี่ยม PWK

   รายละเอียด
 • Stacks Image 2303
  • ข้อมูลสินค้า
   นมหนูอากาศ

   รายละเอียด
แผ่นคลัชแต่ง

 • Stacks Image 1834
  • ข้อมูลสินค้า
   แผ่นคลัชแต่ง ( แบบชุด )

   รุ่น Sonic
 • Stacks Image 1845
  • ข้อมูลสินค้า
   แผ่นคลัชแต่ง ( แผ่นมีเนียมอย่างเดียว )

   รุ่น Sonic
 • Stacks Image 1849
  • ข้อมูลสินค้า
   แผ่นคลัชแต่ง ( แผ่นผ้าคลัชอย่างเดียว )

   รุ่น Sonic
กล่องไฟ ไฮสปีด

  • ข้อมูลสินค้า
   กล่องไฟไฮสปีด

   รุ่น Sonic เก่า

   รายละเอียด :
   1. รุ่น 2 กราฟ ปรับไฟอ่อน ไฟแก่ได้
 • Stacks Image 2196
  • ข้อมูลสินค้า
   กล่องไฟไฮสปีด

   รุ่น Sonic ใหม่

   รายละเอียด :
   1. รุ่น 2 กราฟ ปรับไฟอ่อน ไฟแก่ได้
ระบบไฟ

 • Stacks Image 2258
  • ข้อมูลสินค้า
   หัวเทียนรถแข่ง

   หัวเทียนแบบ 3 เขี้ยว ใช้ได้กับรถทุกรุ่น
ชุดคิท ครบสูตร  
ยังไม่มีการอัพเดทใดๆสำหรับสินค้าที่เป็นชุดคิท
Stacks Image 2693

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขากรุงเทพ เกษตร-นวมินทร์ 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา
11/11/2561 BE
© 2562 copyright by hispeedpiston engine Contact Us