Stacks Image 2260
สินค้า  
ลูกสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 1761
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25) , 50.50 มิล (0.50)
   50.75 มิล (0.75) , 51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50) , 53.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : Forged (ฟรอส์จ)

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   56.00 มิล , 57.00 มิล , 58.00 มิล , 59.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
 • Stacks Image 1819
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : RX ( อาร์เอ็กซ์ )

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   50.00 มิล , 50.50 มิล , 51.00 มิล , 51.50 มิล , 52.00 มิล , 52.40 มิล , 52.50 มิล , 53.00 มิล , 53.40 มิล , 53.50 มิล , 54.00 มิล , 54.50 มิล , 55.00 มิล , 55.50 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
 • Stacks Image 1879
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : RX ( อาร์เอ็กซ์ )

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล , 63.00 มิล , 63.50 มิล , 64.00 มิล , 64.50 มิล , 65.00 มิล , 65.50 มิล , 66.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
 • Stacks Image 1886
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : R ( อาร์ )

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   50.00 มิล , 50.50 มิล , 51.00 มิล , 51.50 มิล , 52.00 มิล , 52.40 มิล , 52.50 มิล , 53.00 มิล , 53.40 มิล , 53.50 มิล , 54.00 มิล , 54.50 มิล , 55.00 มิล , 55.50 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
 • Stacks Image 1893
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : R ( อาร์ )

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล , 63.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : PRO ( โปร )

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   52.40 มิล , 56.65 มิล , 52.90 มิล , 53.15 มิล , 53.40 มิล , 53.90 มิล , 54.40 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : PRO ( โปร )

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : Racing (เรซซิ่ง)

   รุ่น WAVE100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   52.00 มิล , 52.50 มิล , 53.00 มิล , 54.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
  • ข้อมูลสินค้า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : Racing (เรซซิ่ง)

   รุ่น WAVE100
   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
ก้านสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 1867
  • ข้อมูลสินค้า
   ก้านสูบไฮสปีด

   รุ่น WAVE100

   ลายละเอียด :

   ขนาดเท่ากับการเดิมติดรถ
  • โครงสร้าง
   รอการอัพเดท
เสื้อสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 2578
  • ข้อมูลสินค้า
   เสื้อสูบไฮสปีด

   รุ่น Wave100

   ลักษณะ :

   ขนาด 50.00 มิล
 • Stacks Image 2589
  • ข้อมูลสินค้า
   เสื้อสูบไฮสปีด

   รุ่น Wave100

   ลักษณะ :

   ขนาด 52.50 มิล
แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

 • Stacks Image 1780
  • ข้อมูลสินค้า
   แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

   รุ่น WAVE100

   - 6.0 มิล
   - 6.5 มิล + สปริง 5 ข้อ ยาว 36 มิล
   - 6.7 มิล + สปริง 5 ข้อ ยาว 36 มิล
   - 7.0 มิล + สปริง 5 ข้อ ยาว 36 มิล
สปริงวาล์วแต่ง

 • Stacks Image 1799
  • ข้อมูลสินค้า
   สปริงวาล์วแต่ง

   รุ่น WAVE110
สลักยืดก้านไฮสปีด

  • ข้อมูลสินค้า
   สลักยืดก้านไฮสปีด

   รุ่น WAVE100

   รายละเอียด

   2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล
คาร์บูเรเตอร์ไฮสปีด และชุดนมหนู

 • Stacks Image 2222
  • ข้อมูลสินค้า
   คาร์บูเรเตอร์เอ็นโปร PE

   รายละเอียด

   28 มิล
 • Stacks Image 2228
  • ข้อมูลสินค้า
   คาร์บูเรเตอร์เคเหลี่ยม PWK

   รายละเอียด

   28.00 มิล , 30.00 มิล , 32.00 มิล , 34.00 มิล
   36.00 มิล , 38.00 มิล
 • Stacks Image 2234
  • ข้อมูลสินค้า
   คาร์บูเรเตอร์เคเหลี่ยมใหญ่ PWK

   รายละเอียด

   38.00 มิล , 40.00 มิล , 42.00 มิล
 • Stacks Image 2240
  • ข้อมูลสินค้า
   นมหนูน้ำมันคาร์บูเรเตอร์เอ็นโปร PE

   รายละเอียด
 • Stacks Image 2246
  • ข้อมูลสินค้า
   นมหนูน้ำมันคาร์บูเรเตอร์เคเหลี่ยม PWK

   รายละเอียด
 • Stacks Image 2252
  • ข้อมูลสินค้า
   นมหนูอากาศ

   รายละเอียด
แผ่นคลัชแต่ง

 • Stacks Image 1834
  • ข้อมูลสินค้า
   แผ่นคลัชแต่ง ( แบบชุด )

   รุ่น WAVE100
 • Stacks Image 1845
  • ข้อมูลสินค้า
   แผ่นคลัชแต่ง ( แผ่นมีเนียมอย่างเดียว )

   รุ่น WAVE100
 • Stacks Image 1849
  • ข้อมูลสินค้า
   แผ่นคลัชแต่ง ( แผ่นผ้าคลัชอย่างเดียว )

   รุ่น WAVE100
กล่องไฟ ไฮสปีด

 • Stacks Image 2179
  • ข้อมูลสินค้า
   กล่องไฟไฮสปีด

   รุ่น WAVE100

   รายละเอียด :
   1. รุ่น 2 กราฟ ปรับไฟอ่อน ไฟแก่ได้
   2. รุ่น 8 กราฟ ปรับไฟได้ 8 กราฟ
ชุดคิท ครบสูตร  
ยังไม่มีการอัพเดทใดๆสำหรับสินค้าที่เป็นชุดคิท
Stacks Image 2609

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขากรุงเทพ เกษตร-นวมินทร์ 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา
11/11/2561 BE
© 2562 copyright by hispeedpiston engine Contact Us