Stacks Image 1721
Stacks Image 24422

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
53.40 , 53.75 , 54.25 , 55.25 , 58.00 , 58.50 59.00 , 60.00 , 60.50 , 61.00 , 61.25 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
54.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 60.00 , 60.50 , 61.00
61.25 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.25 , 50.50 , 50.75 , 51.00 , 51.50 52.00 , 52.50 , 53.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
51.00 , 51.25 , 51.50 , 51.75 , 52.00 , 52.50 53.00 , 54.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
52.40 , 52.65 , 52.90 , 53.15 , 53.40 , 53.90 54.40 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
56.00 , 56.50 , 57.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00 , 60.50 61.00 , 61.50 , 62.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล

ลูกสูบแต่งเรซซื่ง Racing

ขนาดลูกสูบ :
58.00 , 58.50 , 59.50 , 60.00 , 60.50 , 61.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 มิล
Stacks Image 24798

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 24 มิล , วาล์วไอดี(In) 28 มิล


Stacks Image 24828

รับสั่งทำ เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
รับสั่งทำเสื้อสูบตามขนาดลูกสูบที่คุณต้องการ
*** กรุณาอ่านเงื่อนไขในการสั่งซื้อก่อนทุกครั้ง ***
Stacks Image 24858

แคมแต่ง KSR รุ่นเก่า

ระยะยกของแคม :
- 330 องศา 6.0 มิล
- 330 องศา 6.5 มิล
- 330 องศา
6.7 มิล
- 330 องศา
7.8 มิล

แคมแต่ง KSR รุ่นใหม่

ระยะยกของแคม :
- 330 องศา 6.0 มิล
- 330 องศา 7.2 มิล
- 330 องศา 7.8
มิล

Stacks Image 24888
ขนาดของวาล์ว :
หน้าวาล์ว - ความยาว - ขนาดก้่านวาล์ว
ไอเสีย 23 - 72 - 5 , ไอดี 27 - 72 - 5
ไอเสีย
24 - 72 - 5 , ไอดี 28 - 72 - 5
ไอเสีย 26 - 72 - 5 , ไอดี 30 - 72 - 5
ไอเสีย 27 - 72 - 5 , ไอดี 31 - 72 - 5
ไอเสีย 29.5 - 72 - 5 , ไอดี 34 - 72 - 5
Stacks Image 24923

สปริงวาล์วแต่ง 5 ข้อ 32 มิล 2 ทาง

รายละเอียด :
ขนาด 5 ข้อ ความยาว 32 มิล 2 ทาง

สปริงวาล์วแต่ง 5 ข้อ 36 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 5 ข้อ ความยาว 36 มิล

สปริงวาล์วแต่ง 6 ข้อ 34 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 6 ข้อ ความยาว 34 มิล
Stacks Image 24955
ขนาดของสลัก กว้าง x ยาว : 26 x 42

ขนาดสลักยืด :
2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล
Stacks Image 24985

คาร์บูเคเอ็นโปร PE (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 28 ,30 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยม PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล
Stacks Image 25069

กล่องไฟแต่ง

รายละเอียด :
- กล่องไฟแต่งปรับกราฟอัตโนมัติ
Stacks Image 25101

แผ่นคลัชแต่งแบบชุด

รายละเอียด :
- แผ่นคลัชแต่งแบบชุด ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นผ้าคลัชแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นอลูมิเนียมแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นอลูมิเนียมแต่งชนิดพิเศษ
รอการอัพเดท

รายละเอียดทางเทคนิค

Wave100

Wave110

เครื่องยนต์

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรากระบอกสูบ ( ซีซี )

97.1 ซีซี

109.1 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

50 มม. x 49.5 มม.

50 มม. x 55.6 มม.

อัตราส่วนแรงอัด(กำลังอัด)

9.0 : 1

9 : 1

ระบบจุดระเบิด

CDI

CDI

ระบบจ่ายน้ำมัน

คาร์บูเรเตอร์

คาร์บูเรเตอร์

ระบบเกียร์

เกียร์วน 4 ระดับ

เกียร์วน 4 ระดับ

*** หมายเหตุ เครื่องยนต์ Wave100 , Wave110 ไม่เหมือนกับ Wave110i ***