Stacks Image 6126
Stacks Image 6400

ลูกสูบแต่งโปร Pro

ขนาดลูกสูบ :
ไม่ระบุ มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 16 มิล

ลูกสูบแต่งเรซซื่ง Racing

ขนาดลูกสูบ :
69.00 , 70.00 , 71.00 , 72.00 , 73.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 16 มิล
Stacks Image 13817

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 20 มิล , วาล์วไอดี(In) 22 มิล
2.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 22 มิล , วาล์วไอดี(In) 24 มิล
3.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 24 มิล , วาล์วไอดี(In) 26 มิล
Stacks Image 17337

เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
เสื้อสูบแต่งขนาด 62 มิล
ปลอกนอก 71 มิล
ปลอกยาว 100 มิล

เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
เสื้อสูบแต่งขนาด 67 มิล
ปลอกนอก 75 มิล
ปลอกยาว 115 มิล
Stacks Image 17446
ระยะยกของแคม :
330 องศา ไอเสีย 7.0 ไอดี 7.4 มิล ,
330 องศา ไอเสีย
7.4 ไอดี 7.8 มิล
Stacks Image 17477
ขนาดของวาล์ว :
หน้าวาล์ว - ความยาว - ขนาดก้่านวาล์ว
ไอเสีย 20 - 82 - 4.5 , ไอดี 22 - 82 - 4.5
ไอเสีย
22 - 82 - 4.5 , ไอดี 24 - 82 - 4.5
Stacks Image 17513

ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล

ขนาด 8 ข้อ ความยาว 46 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 8 ข้อ ความยาว 46 มิล
Stacks Image 18162

ก้านสูบแต่งเรดเดอร์ ยาวกว่าเดิม 3 มิล สลัก 15 มิล

รายละเอียด :
ก้านหนาพิเศษ สลัก 15 มิล ยาวกว่าเดิม 3 มิล
Stacks Image 17599

สลักยืดก้าน Raider125

ขนาดของสลัก กว้าง x ยาว : 28 x 53

ขนาดสลักยืด :
2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล , 7 มิล

สลักยืดก้าน Raider150

ขนาดของสลัก กว้าง x ยาว : 30 x 53

ขนาดสลักยืด :
2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล , 6 มิล , 7 มิล
Stacks Image 17630

คาร์บูเคเอ็นโปร PE (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 28 ,30 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยม PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยมใหญ่ PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล
Stacks Image 17717

กล่องไฟแต่ง 2 กราฟ (จูนได้)

รายละเอียด :
- กล่องไฟแต่ง 2 กราฟ ปรับกราฟได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
Stacks Image 18381

แผ่นคลัชแต่งแบบชุด

รายละเอียด :
- แผ่นคลัชแต่งแบบชุด ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นผ้าคลัชแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นอลูมิเนียมแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นอลูมิเนียมแต่งชนิดพิเศษ
Stacks Image 17750
รายละเอียด :
- รอการอัพเดท
รอการอัพเดท
รอการอัพเดท