ลูกสูบไฮสปีดแต่งไฮสปีดอาร์เอ็กซ์ ( RX )

- ลูกสูบแต่ง สลัก 13 มิล

 • Stacks Image 103637
  • ลูกสูบ RX 50-57 มิล
   ข้อมูลลูกสูบ

   รุ่นรถที่ใช้ได้ :
   WAVE110i , DREAM SUPER CUB
   WAVE125i , MSX125
   WAVE100 , WAVE110 , WAVE125
   CLICK , ZOOMER , SCOOPY-i


   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   50.00 มิล , 50.50 มิล , 51.00 มิล , 51.50 มิล , 52.00 มิล , 52.40 มิล , 52.50 มิล , 53.00 มิล , 53.40 มิล , 53.50 มิล , 54.00 มิล , 54.50 มิล , 55.00 มิล , 55.50 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 104683
 • Stacks Image 104299
  • ลูกสูบ RX 58-62 มิล
   ข้อมูลลูกสูบ

   รุ่นรถที่ใช้ได้ :
   KSR , KLX , SPARK110

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 104685
 • Stacks Image 104326
  • ลูกสูบ RX 58-66 มิล
   ข้อมูลลูกสูบ

   รุ่นรถที่ใช้ได้ :
   WAVE110i , DREAM SUPER CUB
   WAVE125i , MSX125
   WAVE100 , WAVE110 , WAVE125
   CLICK , ZOOMER , SCOOPY-i

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล , 63.00 มิล , 63.50 มิล , 64.00 มิล , 64.50 มิล , 65.00 มิล , 65.50 มิล , 66.00 มิล
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 104687

- ลูกสูบแต่ง สลัก 14 มิล

 • Stacks Image 104428
  • ลูกสูบ RX 52.40-66 มิล
   ข้อมูลลูกสูบ

   รุ่นรถที่ใช้ได้ :
   PCX150

   AEROX , N-MAX , MIO125

   SMASH , SHOGUN
   HAYATE , TIGER

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   52.40 มิล , 52.50 มิล , 53.00 มิล , 53.50 มิล , 54.00 มิล , 54.50 มิล , 55.00 มิล , 55.50 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล , 57.50 มิล , 58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล , 62.50 มิล , 63.00 มิล , 63.50 มิล , 64.00 มิล , 64.50 มิล , 65.00 มิล , 65.50 มิล , 66.00 มิล
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 104689
 • Stacks Image 104438
  • ลูกสูบ RX 52.40-66 มิล
   ข้อมูลลูกสูบ

   รุ่นรถที่ใช้ได้ :
   AEROX , N-MAX , SPARK135
   EXCITER , YZF-R15 , MSLAZ
   R15-2017

   PCX150


   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   54.00 มิล , 55.00 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล , 58.00 มิล , 59.00 มิล , 60.00 มิล , 61.00 มิล
  • โครงสร้าง

- ลูกสูบแต่ง สลัก 15 มิล

 • Stacks Image 104539
  • ลูกสูบ RX 50-62.50 มิล
   ข้อมูลลูกสูบ

   รุ่นรถที่ใช้ได้ :
   MIO , NOUVO , FINO

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   50.00 มิล , 50.50 มิล , 51.00 มิล , 51.50 มิล , 52.00 มิล , 52.40 มิล , 52.50 มิล , 53.00 มิล , 53.50 มิล , 54.00 มิล , 54.50 มิล , 55.00 มิล , 55.50 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล , 57.50 มิล , 58.00 มิล , 58.50 มิล , 59.00 มิล , 59.50 มิล , 60.00 มิล , 60.50 มิล , 61.00 มิล , 61.50 มิล , 62.00 มิล , 62.50 มิล
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 104691
 • Stacks Image 104549
  • ลูกสูบ RX 63-66 มิล
   ข้อมูลลูกสูบ

   รุ่นรถที่ใช้ได้ :
   MIO , NOUVO , FINO

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   63.00 มิล , 63.50 มิล , 64.00 มิล , 64.50 มิล , 65.00 มิล , 65.50 มิล , 66.00 มิล
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 104693
Stacks Image 104599

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา