ก้านสูบไฮสปีดสำหรับรถฮอนด้า

- ก้านสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถฮอนด้า(หัวฉีด)

 • Stacks Image 2395
  • WAVE110i , Dream super cub
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น DREAM Super Cub , WAVE110i ใหม่
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 161975
 • Stacks Image 2401
  • WAVE125i ใหม่ , MSX
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น WAVE125iใหม่,MSX125
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 161989
 • Stacks Image 2405
  • CLICK110i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CLICK 110i
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162003
 • Stacks Image 2397
  • CLICK125i,PCX125i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CLICK125i,PCX125i
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162017
 • Stacks Image 14312
  • SCOOPY-i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น SCOOPY-i
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162027
 • Stacks Image 2399
  • CBR150i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CBR150i
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162039
 • Stacks Image 1926
  • PCX150i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น PCX150i
  • โครงสร้าง

- ก้านสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถฮอนด้า

 • Stacks Image 2407
  • WAVE100,C100P
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น WAVE100,C100P
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162065
 • Stacks Image 2409
  • WAVE110
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น WAVE110
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162079
 • Stacks Image 2411
  • WAVE125
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น WAVE125
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162093
 • Stacks Image 2413
  • SONIC
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น SONIC
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162107
 • Stacks Image 2415
  • CBR150
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CBR150
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162170
 • Stacks Image 1743
  • DREAM100
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น DREAM100
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162172
 • Stacks Image 1745
  • CLICK110
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CLICK110
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162174
 • Stacks Image 1753
  • iCON
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น iCON
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162176
 • Stacks Image 1769
  • C50 , C70 , C700
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น C50 , C70 , C700
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162226
 • Stacks Image 161941
  • C90 , C900
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น C90 , C900
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162228
 • Stacks Image 1849
  • CUSTOM
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CUSTOM
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162230
 • Stacks Image 1894
  • CS90
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CS90
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162232
 • Stacks Image 161735
  • CG110 , CG125
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น CG110 , CG125
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162282
 • Stacks Image 162296
  • JX110 , JX125
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น
   JX110 , JX125
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162292

- ก้านสูบรถ 2 จังหวะ สำหรับรถฮอนด้า

 • Stacks Image 2417
  • TENA
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น
   TENA
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162370
 • Stacks Image 2423
  • BEAT , LS110
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น
   BEAT , LS110
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162372
 • Stacks Image 2427
  • DASH , LS125
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น
   DASH , LS125
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162374
 • Stacks Image 2429
  • NSR150
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น
   NSR150
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162376
 • Stacks Image 2419
  • DIO
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น
   DIO
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162380
 • Stacks Image 2421
  • DJ1
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)

   รุ่น
   DJ1
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 162378
Stacks Image 161949

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา