ก้านสูบไฮสปีดสำหรับรถยามาฮ่า

- ก้านสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถยามาฮ่า (หัวฉีด)

 • Stacks Image 2364
  • MIO115i & TTX
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22260
 • Stacks Image 2366
  • MIO125i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22272
 • Stacks Image 2368
  • SPARK135i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22284
 • Stacks Image 22230
  • SPARK115i
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
 • Stacks Image 22524
  • R15 , Mslaz , Exciter
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง

- ก้านสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถยามาฮ่า

 • Stacks Image 2356
  • MIO & NOUVO
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22308
 • Stacks Image 2358
  • FRESH , RAINBOW
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22320
 • Stacks Image 2360
  • SPARK110
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22332
 • Stacks Image 2362
  • MIO125
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22344
 • Stacks Image 2354
  • NOUVO135
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22360

- ก้านสูบรถ 2 จังหวะ สำหรับรถยามาฮ่า

 • Stacks Image 2346
  • JOG
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22370
 • Stacks Image 2348
  • V50 , V75
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22382
 • Stacks Image 2350
  • VR150
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22394
 • Stacks Image 2352
  • Y80
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22406
 • Stacks Image 2344
  • Y100 , Y111
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22418
 • Stacks Image 1931
  • JR120
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22430
 • Stacks Image 1933
  • RX100
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22442
 • Stacks Image 2330
  • RXK
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22454
 • Stacks Image 2334
  • RXS
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22466
 • Stacks Image 2342
  • RXZ
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22478
 • Stacks Image 2340
  • TZR150
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22494
  • YL12
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22574
  • DT125
   ก้านสูบรุ่น : STD (เหมือนก้านเดิม)
  • โครงสร้าง
Stacks Image 22238

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา