ลูกสูบไฮสปีดสำหรับรถฮอนด้า

- ลูกสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถฮอนด้า(หัวฉีด)

 • Stacks Image 14322
  • ลูกสูบ WAVE110i
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น DREAM Super Cub , WAVE110i ใหม่

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50)
   53.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14683
 • Stacks Image 14326
  • ลูกสูบ MSX , WAVE125i ใหม่
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น WAVE125i ใหม่ , MSX125 , MSX125SF

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.40 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.40 มิล (STD) , 52.65 มิล (0.25)
   52.90 มิล (0.50) , 53.15 มิล (0.75)
   53.40 มิล (1.00) , 53.90 มิล (1.50)
   54.40 มิล (2.00) , 54.90 มิล (2.50)
   55.40 มิล (3.00) , 55.90 มิล (3.50)
   56.40 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14701
 • Stacks Image 14330
  • ลูกสูบ WAVE125i เก่า
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น WAVE125i

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.40 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.40 มิล (STD) , 52.65 มิล (0.25)
   52.90 มิล (0.50) , 53.15 มิล (0.75)
   53.40 มิล (1.00) , 53.90 มิล (1.50)
   54.40 มิล (2.00) , 54.90 มิล (2.50)
   55.40 มิล (3.00) , 55.90 มิล (3.50)
   56.40 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14713
 • Stacks Image 14334
  • ลูกสูบ CLICK110i
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CLICK110i

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50)
   53.00 มิล (3.00) , 53.50 มิล (3.50)
   54.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14735
 • Stacks Image 14338
  • ลูกสูบ CLICK125i , PCX125i
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CLICK125i , PCX125i

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.40 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.40 มิล (STD) , 52.65 มิล (0.25)
   52.90 มิล (0.50) , 53.15 มิล (0.75)
   53.40 มิล (1.00) , 53.90 มิล (1.50)
   54.15 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
 • Stacks Image 14342
  • ลูกสูบ SCOOPY-i
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SCOOPY-i

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14759
 • Stacks Image 14346
  • ลูกสูบ CBR150I
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CBR150i

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 63.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25)
   64.00 มิล (0.50) , 64.25 มิล (0.75)
   64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
   65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50)
   66.50 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14777
 • Stacks Image 14350
  • ลูกสูบ PCX150i
   รอการอัพเดท
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   รอการอัพเดท

- ลูกสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถฮอนด้า

 • Stacks Image 2407
  • ลูกสูบ WAVE100 , C100P
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น WAVE100 , C100P

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50)
   53.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14803
 • Stacks Image 2409
  • ลูกสูบ WAVE110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น WAVE110

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50)
   53.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14817
 • Stacks Image 2411
  • ลูกสูบ WAVE125
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น WAVE125

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.40 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.40 มิล (STD) , 52.65 มิล (0.25)
   52.90 มิล (0.50) , 53.15 มิล (0.75)
   53.40 มิล (1.00) , 53.90 มิล (1.50)
   54.40 มิล (2.00) , 54.90 มิล (2.50)
   55.40 มิล (3.00) , 55.90 มิล (3.50)
   56.40 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14829
 • Stacks Image 2413
  • ลูกสูบ SONIC
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SONIC

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 58.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   58.00 มิล (STD) , 58.25 มิล (0.25)
   58.50 มิล (0.50) , 58.75 มิล (0.75)
   59.00 มิล (1.00) , 59.50 มิล (1.50)
   60.00 มิล (2.00) , 60.50 มิล (2.50)
   61.00 มิล (3.00) , 61.50 มิล (3.50)
   62.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14857
 • Stacks Image 2415
  • ลูกสูบ CBR150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CBR150

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 63.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   63.50 มิล (STD) , 63.75 มิล (0.25)
   64.00 มิล (0.50) , 64.25 มิล (0.75)
   64.50 มิล (1.00) , 65.00 มิล (1.50)
   65.50 มิล (2.00) , 66.00 มิล (2.50)
   66.50 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14869
 • Stacks Image 1743
  • ลูกสูบ DREAM100
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น DREAM100

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50)
   53.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14881
 • Stacks Image 1745
  • ลูกสูบ CLICK110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CLICK110

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50)
   53.00 มิล (3.00) , 53.50 มิล (3.50)
   54.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14893
 • Stacks Image 1753
  • ลูกสูบ iCON
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น iCON

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14905
 • Stacks Image 1769
  • ลูกสูบ C50
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น C50

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 39.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   39.00 มิล (STD) , 39.25 มิล (0.25)
   39.50 มิล (0.50) , 39.75 มิล (0.75)
   40.00 มิล (1.00) , 40.50 มิล (1.50)
   41.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14921
 • Stacks Image 1771
  • ลูกสูบ C70
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น C70

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 47.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   47.00 มิล (STD) , 47.25 มิล (0.25)
   47.50 มิล (0.50) , 47.75 มิล (0.75)
   48.00 มิล (1.00) , 48.50 มิล (1.50)
   49.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14937
 • Stacks Image 1773
  • ลูกสูบ C700
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น C700

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 47.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   47.00 มิล (STD) , 47.25 มิล (0.25)
   47.50 มิล (0.50) , 47.75 มิล (0.75)
   48.00 มิล (1.00) , 48.50 มิล (1.50)
   49.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14955
 • Stacks Image 1775
  • ลูกสูบ C900
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น C900

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 47.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   47.00 มิล (STD) , 47.25 มิล (0.25)
   47.50 มิล (0.50) , 47.75 มิล (0.75)
   48.00 มิล (1.00) , 48.50 มิล (1.50)
   49.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14969
 • Stacks Image 1849
  • ลูกสูบ CUSTOM
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CUSTOM

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 47.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   47.00 มิล (STD) , 47.25 มิล (0.25)
   47.50 มิล (0.50) , 47.75 มิล (0.75)
   48.00 มิล (1.00) , 48.50 มิล (1.50)
   49.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 14985
 • Stacks Image 1894
  • ลูกสูบ CS90
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CS90

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15003
 • Stacks Image 1896
  • ลูกสูบ CG110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CG110

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.00 มิล (STD) , 52.25 มิล (0.25)
   52.50 มิล (0.50) , 52.75 มิล (0.75)
   53.00 มิล (1.00) , 53.50 มิล (1.50)
   54.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15013
 • Stacks Image 1892
  • ลูกสูบ CG125
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CG125

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 56.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   56.00 มิล (STD) , 56.25 มิล (0.25)
   56.50 มิล (0.50) , 56.75 มิล (0.75)
   57.00 มิล (1.00) , 57.50 มิล (1.50)
   58.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15031
 • Stacks Image 1984
  • ลูกสูบ PHANTOM
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น PHANTOM

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 63.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   63.50 มิล (STD) , 64.00 มิล (0.50)
   64.50 มิล (1.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   ระยะของลูกสูบ
   A = 22.00 มิล
   B = 15 มิล

- ลูกสูบรถ 2 จังหวะ สำหรับรถฮอนด้า

 • Stacks Image 2417
  • ลูกสูบ TENA
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น TENA

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.00 มิล (STD) , 52.25 มิล (0.25)
   52.50 มิล (0.50) , 52.75 มิล (0.75)
   53.00 มิล (1.00) , 53.50 มิล (1.50)
   54.00 มิล (2.00) , 54.50 มิล (2.50)
   55.00 มิล (3.00) , 55.50 มิล (3.50)
   56.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15059
 • Stacks Image 2423
  • ลูกสูบ BEAT
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น BEAT

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.00 มิล (STD) , 52.25 มิล (0.25)
   52.50 มิล (0.50) , 52.75 มิล (0.75)
   53.00 มิล (1.00) , 53.50 มิล (1.50)
   54.00 มิล (2.00) , 54.50 มิล (2.50)
   55.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15073
 • Stacks Image 2427
  • ลูกสูบ DASH
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น DASH

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 55.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   55.00 มิล (STD) , 55.25 มิล (0.25)
   55.50 มิล (0.50) , 55.75 มิล (0.75)
   56.00 มิล (1.00) , 56.50 มิล (1.50)
   57.00 มิล (2.00) , 57.50 มิล (2.50)
   58.00 มิล (3.00) 58.50 มิล (3.50)
   59.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15087
 • Stacks Image 2429
  • ลูกสูบ NSR150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น NSR150

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 59.25 มิล (0.25)
   59.50 มิล (0.50) , 59.75 มิล (0.75)
   60.00 มิล (1.00) , 60.50 มิล (1.50)
   61.00 มิล (2.00) , 61.50 มิล (2.50)
   62.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15101
 • Stacks Image 2419
  • ลูกสูบ DIO
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น DIO

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   39.00 มิล (STD) , 39.25 มิล (0.25)
   39.50 มิล (0.50) , 39.75 มิล (0.75)
   40.00 มิล (1.00) , 40.50 มิล (1.50)
   41.00 มิล (2.00) , 41.50 มิล (2.50)
   42.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15115
 • Stacks Image 2421
  • ลูกสูบ DIO ZX
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น DIO ZX

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 40.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   40.00 มิล (STD) , 40.25 มิล (0.25)
   40.50 มิล (0.50) , 40.75 มิล (0.75)
   41.00 มิล (1.00) , 41.50 มิล (1.50)
   42.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15129
 • Stacks Image 2425
  • ลูกสูบ DJ1
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น DJ1

   สลักสูบ : 10 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 41.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   41.00 มิล (STD) , 41.25 มิล (0.25)
   41.50 มิล (0.50) , 41.75 มิล (0.75)
   42.00 มิล (1.00) , 42.50 มิล (1.50)
   43.00 มิล (2.00) , 43.50 มิล (2.50)
   44.00 มิล (3.00) , 44.50 มิล (3.50)
   45.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้างและขนาดลูกสูบ
   Stacks Image 15143
Stacks Image 14657

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา