ลูกสูบไฮสปีดสำหรับรถคาวาซากิ

- ลูกสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถคาวาซากิ

 • Stacks Image 2356
  • KAZE112 , KSR110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น KAZE112 , KSR110

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 53.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   53.00 มิล (STD) , 53.25 มิล (0.25) , 53.50 มิล (0.50)
   53.75 มิล (0.75) , 54.00 มิล (1.00) , 54.50 มิล (1.50)
   55.00 มิล (2.00) , 55.50 มิล (2.50) , 56.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3084
 • Stacks Image 2358
  • KAZE125
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น KAZE125

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 56.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   56.00 มิล (STD) , 56.25 มิล (0.25) , 56.50 มิล (0.50)
   56.75 มิล (0.75) , 57.00 มิล (1.00) , 57.50 มิล (1.50)
   58.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3098
 • Stacks Image 2360
  • CHEER
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น CHEER

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 53.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   53.00 มิล (STD) , 53.25 มิล (0.25) , 53.50 มิล (0.50)
   53.75 มิล (0.75) , 54.00 มิล (1.00) , 54.50 มิล (1.50)
   55.00 มิล (2.00) , 55.50 มิล (2.50) , 56.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3122
 • Stacks Image 2362
  • BOSS175
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น BOSS175

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 65.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   65.00 มิล (STD) , 65.25 มิล (0.25) , 65.50 มิล (0.50)
   65.75 มิล (0.75) , 66.00 มิล (1.00) , 66.50 มิล (1.50)
   67.00 มิล (2.00) , 67.50 มิล (2.50) , 68.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3134

- ลูกสูบรถ 2 จังหวะ สำหรับรถคาวาซากิ

 • Stacks Image 2348
  • LEO120
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น LEO120

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00) , 56.50 มิล (2.50) , 57.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3146
 • Stacks Image 2350
  • GTO/4
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น GTO/4

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 55.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   55.00 มิล (STD) , 55.25 มิล (0.25) , 55.50 มิล (0.50)
   55.75 มิล (0.75) , 56.00 มิล (1.00) , 56.50 มิล (1.50)
   57.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3160
 • Stacks Image 2352
  • KR150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น KR150

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 59.25 มิล (0.25) , 59.50 มิล (0.50)
   59.75 มิล (0.75) , 60.00 มิล (1.00) , 60.50 มิล (1.50)
   61.00 มิล (2.00) , 61.50 มิล (2.50) , 62.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3180
 • Stacks Image 2344
  • TUXEDO
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น TUXEDO

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 59.25 มิล (0.25) , 59.50 มิล (0.50)
   59.75 มิล (0.75) , 60.00 มิล (1.00) , 60.50 มิล (1.50)
   61.00 มิล (2.00) , 61.50 มิล (2.50) , 62.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3194
  • ZX150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น ZX150

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 60.00 มิล (1.00)
   61.00 มิล (2.00) , 62.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
Stacks Image 3062

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา