ลูกสูบไฮสปีดสำหรับรถซูซูกิ

- ลูกสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถซูซูกิ(หัวฉีด)

 • Stacks Image 2364
  • SMASH Fi
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SMASH Fi
   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 51.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   51.00 มิล (STD) , 51.50 มิล (0.50) , 51.75 มิล (0.75) , 52.00 มิล (1.00)
   52.50 มิล (1.50) , 53.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2886

- ลูกสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับซูซูกิ

 • Stacks Image 2356
  • RAIDER125
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RAIDER125

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 57.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   57.00 มิล (STD) , 57.25 มิล (0.25) , 57.50 มิล (0.50)
   57.75 มิล (0.75) , 58.00 มิล (1.00) , 58.50 มิล (1.50)
   59.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2902
 • Stacks Image 2358
  • RAIDER150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RAIDER150

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 62.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   62.00 มิล (STD) , 62.25 มิล (0.25) , 62.50 มิล (0.50)
   62.75 มิล (0.75) , 63.00 มิล (1.00) , 63.50 มิล (1.50)
   64.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2916
 • Stacks Image 2360
  • SMASH
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SMASH

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 53.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   53.50 มิล (STD) , 53.75 มิล (0.25) , 54.00 มิล (0.50)
   54.25 มิล (0.75) , 54.50 มิล (1.00) , 55.00 มิล (1.50)
   55.50 มิล (2.00) , 56.00 มิล (2.50) , 56.50 มิล (3.00)
   57.00 มิล (3.50) , 57.50 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2930
 • Stacks Image 2362
  • BEST110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น BEST110

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 53.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   53.50 มิล (STD) , 53.75 มิล (0.25) , 54.00 มิล (0.50)
   54.25 มิล (0.75) , 54.50 มิล (1.00) , 55.00 มิล (1.50)
   55.50 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2944
 • Stacks Image 2354
  • BEST125
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น BEST125

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 53.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   53.50 มิล (STD) , 53.75 มิล (0.25) , 54.00 มิล (0.50)
   54.25 มิล (0.75) , 54.50 มิล (1.00) , 55.00 มิล (1.50)
   55.50 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2958
 • Stacks Image 2677
  • STEP
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น STEP125

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 53.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   53.50 มิล (STD) , 53.75 มิล (0.25) , 54.00 มิล (0.50)
   54.25 มิล (0.75) , 54.50 มิล (1.00) , 55.00 มิล (1.50)
   55.50 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2978

- ลูกสูบรถ 2 จังหวะ สำหรับรถซูซูกิ

 • Stacks Image 2346
  • SWING110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SWING110

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00) , 56.50 มิล (2.50) , 57.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 2990
 • Stacks Image 2348
  • FR80
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น FR80

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 49.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   49.00 มิล (STD) , 49.25 มิล (0.25) , 49.50 มิล (0.50)
   49.75 มิล (0.75) , 50.00 มิล (1.00) , 50.50 มิล (1.50)
   51.00 มิล (2.00) , 51.50 มิล (2.50) , 52.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3004
 • Stacks Image 2350
  • RC80
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RC80

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 49.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   49.00 มิล (STD) , 49.25 มิล (0.25) , 49.50 มิล (0.50)
   49.75 มิล (0.75) , 50.00 มิล (1.00) , 50.50 มิล (1.50)
   51.00 มิล (2.00) , 51.50 มิล (2.50) , 52.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3018
 • Stacks Image 2352
  • RC100
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RC100

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.50 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.50 มิล (STD) , 52.75 มิล (0.25) , 53.00 มิล (0.50)
   53.25 มิล (0.75) , 53.50 มิล (1.00) , 53.75 มิล (1.50)
   54.00 มิล (2.00) , 54.50 มิล (2.50) , 55.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3030
 • Stacks Image 2344
  • RC110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RC110

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00) , 56.50 มิล (2.50) , 57.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3044
 • Stacks Image 1931
  • RU110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RU110

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00) , 56.50 มิล (2.50) , 57.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3058
 • Stacks Image 1933
  • RU120
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RU120

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 56.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   56.00 มิล (STD) , 56.25 มิล (0.25) , 56.50 มิล (0.50)
   56.75 มิล (0.75) , 57.00 มิล (1.00) , 57.50 มิล (1.50)
   58.00 มิล (2.00) , 58.50 มิล (2.50) , 59.00 มิล (3.00)
   59.50 มิล (3.50) , 60.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3072
 • Stacks Image 2330
  • RGV
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RGV

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 59.25 มิล (0.25) , 59.50 มิล (0.50)
   59.75 มิล (0.75) , 60.00 มิล (1.00) , 60.50 มิล (1.50)
   61.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3086
 • Stacks Image 2334
  • RG150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RG150

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 61.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   61.00 มิล (STD) , 61.25 มิล (0.25) , 61.50 มิล (0.50)
   61.75 มิล (0.75) , 62.00 มิล (1.00) , 62.50 มิล (1.50)
   63.00 มิล (2.00) , 63.50 มิล (2.50) , 64.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 3104
Stacks Image 2864

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา