ลูกสูบไฮสปีดสำหรับรถยามาฮ่า

- ลูกสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถยามาฮ่า(หัวฉีด)

 • Stacks Image 2364
  • MIO115i , TTX
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น TTX & MIO115i

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   ระยะของลูกสูบ
   A = xxxx มิล
   B = xx มิล
 • Stacks Image 2366
  • MIO125i
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น MIO125i

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.40 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.40 มิล (STD) , 52.65 มิล (0.25) , 52.90 มิล (0.50)
   53.15 มิล (0.75) , 53.40 มิล (1.00) , 53.90 มิล (1.50)
   54.40 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22306
 • Stacks Image 2368
  • SPARK135i
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SPARK135i

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   ระยะของลูกสูบ
   A = xxxx มิล
   B = xx มิล
 • Stacks Image 22217
  • YZF-R15 2014-2016
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น YZF-R15(2014-2016)

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 57.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   57.00 มิล (STD) , 57.50 มิล (0.50) , 58.00 มิล (1.00)
  • โครงสร้าง
   ระยะของลูกสูบ
   A = xxxx มิล
   B = xx มิล
 • Stacks Image 22224
  • EXCITER150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น EXCITER150

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 57.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   57.00 มิล (STD) , 57.50 มิล (0.50) , 58.00 มิล (1.00)
  • โครงสร้าง
   ระยะของลูกสูบ
   A = xxxx มิล
   B = xx มิล
 • Stacks Image 22226
  • MSLAZ
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น MSLAZ

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 57.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   57.00 มิล (STD) , 57.50 มิล (0.50) , 58.00 มิล (1.00)
  • โครงสร้าง
   ระยะของลูกสูบ
   A = xxxx มิล
   B = xx มิล
 • Stacks Image 22697
  • SPARK115i
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SPARK115ii

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25)
   50.50 มิล (0.50) , 50.75 มิล (0.75)
   51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50)
   53.00 มิล (3.00) , 54.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   ระยะของลูกสูบ
   A = xxxx มิล
   B = xx มิล

- ลูกสูบรถ 4 จังหวะ สำหรับรถยามาฮ่า

 • Stacks Image 2356
  • MIO , NOUVO , FINO
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น MIO,NOUVO,FINO

   สลักสูบ : 15 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25) , 50.50 มิล (0.50)
   50.75 มิล (0.75) , 51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50) , 53.00 มิล (3.00)
   53.50 มิล (3.50) , 54.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22380
 • Stacks Image 2358
  • FRESH = SPARK
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น FRESH = SPARK

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 49.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   49.00 มิล (STD) , 49.25 มิล (0.25) , 49.50 มิล (0.50)
   49.75 มิล (0.75) , 50.00 มิล (1.00) , 50.50 มิล (1.50)
   51.00 มิล (2.00) , 51.50 มิล (2.50) , 52.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22394
 • Stacks Image 2360
  • SPARK110
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SPARK110

   สลักสูบ : 13 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 51.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   51.00 มิล (STD) , 51.25 มิล (0.25) , 51.50 มิล (0.50)
   51.75 มิล (0.75) , 52.00 มิล (1.00) , 52.50 มิล (1.50)
   53.00 มิล (2.00) , 53.50 มิล (2.50) , 54.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22408
 • Stacks Image 2362
  • MIO125
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น MIO125

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.40 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.40 มิล (STD) , 52.65 มิล (0.25) , 52.90 มิล (0.50)
   53.15 มิล (0.75) , 53.40 มิล (1.00) , 53.90 มิล (1.50)
   54.40 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22434
 • Stacks Image 2354
  • NOUVO135
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น NOUVO135

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22463
 • Stacks Image 22438
  • SPARK135
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น SPARK135

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   ระยะของลูกสูบ
   A = xxxx มิล
   B = xx มิล

- ลูกสูบรถ 2 จังหวะ สำหรับรถยามาฮ่า

 • Stacks Image 2346
  • JOG
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น JOG

   สลักสูบ : 10 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 39.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   39.00 มิล (STD) , 39.25 มิล (0.25) , 39.50 มิล (0.50)
   39.75 มิล (0.75) , 40.00 มิล (1.00) , 40.50 มิล (1.50)
   41.00 มิล (2.00) , 41.50 มิล (2.50) , 42.00 มิล (3.00)
   42.50 มิล (3.50) , 43.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22481
 • Stacks Image 2348
  • V50
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น V50

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 40.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   40.00 มิล (STD) , 40.25 มิล (0.25) , 40.50 มิล (0.50)
   40.75 มิล (0.75) , 41.00 มิล (1.00) , 41.50 มิล (1.50)
   42.00 มิล (2.00) , 42.50 มิล (2.50) , 43.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22493
 • Stacks Image 2350
  • VR150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น VR150

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 59.25 มิล (0.25) , 59.50 มิล (0.50)
   59.75 มิล (0.75) , 60.00 มิล (1.00) , 60.50 มิล (1.50)
   61.00 มิล (2.00) , 61.50 มิล (2.50)
   62.00 มิล (3.00) , 62.50 มิล (3.50) , 63.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22507
 • Stacks Image 2352
  • Y80
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น Y80

   สลักสูบ : 12 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 47.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   47.00 มิล (STD) , 47.25 มิล (0.25) , 47.50 มิล (0.50)
   47.75 มิล (0.75) , 48.00 มิล (1.00) , 48.50 มิล (1.50)
   49.00 มิล (2.00) , 49.50 มิล (2.50) , 50.00 มิล (3.00)
   50.50 มิล (3.50) , 51.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22521
 • Stacks Image 2344
  • Y100
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น Y100

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 50.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   50.00 มิล (STD) , 50.25 มิล (0.25) , 50.50 มิล (0.50)
   50.75 มิล (0.75) , 51.00 มิล (1.00) , 51.50 มิล (1.50)
   52.00 มิล (2.00) , 52.50 มิล (2.50) , 53.00 มิล (3.00)
   53.50 มิล (3.50) , 54.00 มิล (4.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22535
 • Stacks Image 1931
  • Y111
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น Y111

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.00 มิล (STD) , 52.25 มิล (0.25) , 52.50 มิล (0.50)
   52.75 มิล (0.75) , 53.00 มิล (1.00) , 53.50 มิล (1.50)
   54.00 มิล (2.00) , 54.50 มิล (2.50) , 55.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22549
 • Stacks Image 1933
  • JR120
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น JR120

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00) , 56.50 มิล (2.50) , 57.00 มิล (3.00)
   57.50 มิล (3.50)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22563
 • Stacks Image 2330
  • RX100
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RX100

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 52.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   52.00 มิล (STD) , 52.25 มิล (0.25) , 52.50 มิล (0.50)
   52.75 มิล (0.75) , 53.00 มิล (1.00) , 53.50 มิล (1.50)
   54.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22583
 • Stacks Image 2334
  • RXK
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RXK

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 58.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   58.00 มิล (STD) , 58.25 มิล (0.25) , 58.50 มิล (0.50)
   58.75 มิล (0.75) , 59.00 มิล (1.00) , 59.50 มิล (1.50)
   60.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22593
 • Stacks Image 2342
  • RXS
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RXS

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00) , 56.50 มิล (2.50) , 57.00 มิล (3.00)
   57.50 มิล (3.50)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22607
 • Stacks Image 2340
  • RXZ
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น RXZ

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 56.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   56.00 มิล (STD) , 56.25 มิล (0.25) , 56.50 มิล (0.50)
   56.75 มิล (0.75) , 57.00 มิล (1.00) , 57.50 มิล (1.50)
   58.00 มิล (2.00) , 58.50 มิล (2.50) , 59.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22625
 • Stacks Image 2332
  • TIARA120
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น TIARA120

   สลักสูบ : 14 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
   54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
   56.00 มิล (2.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22637
 • Stacks Image 2336
  • TZM
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น TZM

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 59.25 มิล (0.25) , 59.50 มิล (0.50)
   59.75 มิล (0.75) , 60.00 มิล (1.00) , 60.50 มิล (1.50)
   61.00 มิล (2.00) , 61.50 มิล (2.50) , 62.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22651
 • Stacks Image 22077
  • TZR150
   ข้อมูลลูกสูบ

   ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

   รุ่น TZR150

   สลักสูบ : 16 มิล

   ขนาด :
   ขนาดเริ่มต้น 59.00 มิล (ลูกเดิม)

   ขนาดที่จัดจำหน่าย :
   59.00 มิล (STD) , 59.25 มิล (0.25) , 59.50 มิล (0.50)
   59.75 มิล (0.75) , 60.00 มิล (1.00) , 60.50 มิล (1.50)
   61.00 มิล (2.00) , 61.50 มิล (2.50) , 62.00 มิล (3.00)
  • โครงสร้าง
   Stacks Image 22665
Stacks Image 22270

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา