Stacks Image 16833

รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

รุ่นรถจักรยานยนต์

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 3 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 4 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

DREAM
WAVE 100
WAVE 110

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 4 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 5 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

TENA
DASH
CG110

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 4 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 5 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

SONIC


สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 3 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 4 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

WAVE 125


สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 4 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 5 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

SPARK 110
X1, FRESH
Y 100

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 3 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 4 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

SPARK135
X1R

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 4 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 5 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

RAIDER 125
RAIDER 150
RGV
TS 125

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 3 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 4 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

SMASH
BEST 110
BEST 125

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 4 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 5 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

KSR
KLX
KAZE112
KAZE 125

สินค้า 1 ชุด ประกอบด้วย :
จำนวนแผ่นอลูมิเนียม 4 แผ่น
จำนวนแผ่นคลัช 5 แผ่น

คุณสมบัติของสินค้า :
ชุดคลัชเนื้อพิเศษ จับตัวดีกว่าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงคลัช และแนะนำให้ใส่กับสปริงเดิมติดรถได้

G7
GTO/4

Stacks Image 10049