Stacks Image 16845
แผ่นอลูมิเนียม

ผลิตจากวัตถุดิบอย่างดี จับตัวได้ดีกว่าแผ่นเหล็ก ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนสปริงให้แข็งขึ้น อีกทั้งยังมีความทนทานใช้งานได้นานอีกด้วย
Stacks Image 5307
แผ่นคลัชแต่งเนื้อพิเศษ

ผลิตจากวัตถุดิบอย่างดี จับตัวได้ดีกว่าแผ่นทองแดง ทนทานและใช้งานได้นาน
Stacks Image 5313
ชุดแผ่นคลัชแต่งและแผ่นอลูมิเนียม

แผ่นอลูมิเนียม ผลิตจากวัตถุดิบอย่างดี จับตัวได้ดีกว่าแผ่นเหล็ก ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนสปริงให้แข็งขึ้น อีกทั้งยังมีความทนทานใช้งานได้นานอีกด้วย
แผ่นคลัชแต่งเนื้อพิเศษ ผลิตจากวัตถุดิบอย่างดี จับตัวได้ดีกว่าแผ่นทองแดง ทนทานและใช้งานได้นาน

*** แนะนำให้ใช้ร่วมกับสปริงเดิม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสปริงแต่ง หมดปัญหาคลัชลื่นอีกต่อไป ***
Stacks Image 5319
Stacks Image 10043