Stacks Image 16873
Stacks Image 4222

รูปภาพสินค้า

คุณสมบัติพิเศษ

รายละเอียดสินค้า

1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
ชื่อสินค้า :
SPARK 135 (สปาร์ค 135)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.0 มิล
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.8 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.2 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 7.0 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 7.2 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
ชื่อสินค้า :
SPARK 110 (สปาร์ค 110)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.0 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 7.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
ชื่อสินค้า :
NOUVO , MIO , FINO (นูโว , มิโอ ,ฟีโน่)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก A6.0 มิล
องศาแคม องศาพิเศษ ระยะยก 6.7 มิล
องศาแคม องศาพิเศษ ระยะยก 7.0 มิล
องศาแคม องศาพิเศษ ระยะยก 7.2 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.8 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 8.2 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
ชื่อสินค้า :
NOUVO ELEGANCE (นูโว135)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.8 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.2 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
WAVE 100-110 (เวฟ 100-110)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 6.5 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
WAVE 125 (เวฟ 125)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 6.2.2 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 6.2.3 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
CLICK (คลิก )

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 6.2 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
*** มีเพลทแคมมีลูกปืนให้ทำให้องศาตรงกับของแท้มาตราฐานไม่ต้องนำไปอัดเพลทเอง ***
SONIC (โซนิค)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น

*** มีเพลทแคมมีลูกปืนให้ทำให้องศาตรงกับของแท้มาตราฐานไม่ต้องนำไปอัดเพลทเอง ***
WAVE110i , CZ-i (เวฟ110ไอ , ซีแซดไอ)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น

*** มีเพลทแคมมีลูกปืนให้ทำให้องศาตรงกับของแท้มาตราฐานไม่ต้องนำไปอัดเพลทเอง ***
ICON , CLICK-i (ไอคอน , คลิกไอ)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.0 มิล
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
PCX (พีซีเอ็กซ์)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
SMASH , BEST125 Auto clutch
(สแมท , เบส125 ออโต้คลัช)
รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
SMASH , BEST125 Manual clutch
(สแมท , เบส125 แมนนัวคลัช)
รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
STEP , HAYATE (สเต็ป , ฮายาเต้)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.2 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
SHOGUN (โชกัน)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 280 องศา ระยะยก 5.5 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.0 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
KSR , KAZE 112-125
(เคเอสอาร์ , คาเซ่112-125 )
รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 6.5 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 6.7 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.8 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
KSR new (เคเอสอาร์ใหม่ )

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 7.2 มิล
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 7.8 มิล
1.ชุบแข็งด้วยเทคโนโลยีของไฮสปีด ทำให้มีความทนทานมากกว่าแคมวาล์วทั่วไป
2.แคมวาล์วองศาตรงทำให้ไม่มีเสียงดังในเครื่องยนต์
3.ได้รับการทดสอบจากทีมแข่งก่อนผลิตขายจริง
4.หน้าแคมเรียบเนียนไม่ส่งผลเสียต่อกระเดื่องวาล์ว
5.ช่วยเพิ่มแรงม้า และช่วยให้การเซ็ตจูนเข้ากับชิ้นส่วนอื่นๆได้ง่ายขึ้น
TIGER (ไทเกอร์)

รายละเอียดสินค้า :
องศาแคม 330 องศา ระยะยก 6.0 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 6.7 มิล
องศาแคม 330 องศาพิเศษ ระยะยก 7.0 มิล
Stacks Image 10019