Stacks Image 16861

รูปภาพของสินค้า

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างของสินค้า

ชื่อสินค้า :
ไฮสปีดคาร์บูเรเตอร์ เอ็นเอสอาร์ (NSR)

ขนาดคาร์บูที่มีจำหน่าย : 28 มิล , 30 มิล
คุณสมบัติของสินค้า :
1.เพิ่มการปรับแต่งจากไฮสปีด เข็มเร่งแบบใหม่ ลูกเร่งใหม่
2.ใช้ได้กับรถทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ
3.จูนง่าย อัตราเร่งดี ตอบสนองไว้ขึ้น
4.ลูกเร่งมีความทนทานต่อการสึกหลอมากขึ้น
ชื่อสินค้า :
คาร์บูเรเตอร์ เคเหลี่ยม(PWK)

ขนาดคาร์บูที่มีจำหน่าย :
24 มิล , 26 มิล , 28 มิล , 30 มิล , 32 มิล , 34 มิล , 36 มิล
คุณสมบัติของสินค้า :
1.เพิ่มการปรับแต่งจากไฮสปีด เข็มเร่งแบบใหม่ ลูกเร่งใหม่
2.ใช้ได้กับรถทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ
3.จูนง่าย อัตราเร่งดี ตอบสนองไว้ขึ้น
4.ลูกเร่งมีความทนทานต่อการสึกหลอมากขึ้น
ชื่อสินค้า :
คาร์บูเรเตอร์ เคเหลี่ยมใหญ่ (BIG PWK)

ขนาดคาร์บูที่มีจำหน่าย :
32 มิล , 34 มิล , 36 มิล , 40 มิล
คุณสมบัติของสินค้า :
1.เพิ่มการปรับแต่งจากไฮสปีด เข็มเร่งแบบใหม่ ลูกเร่งใหม่
2.ใช้ได้กับรถทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ
3.จูนง่าย อัตราเร่งดี ตอบสนองไว้ขึ้น
4.ลูกเร่งมีความทนทานต่อการสึกหลอมากขึ้น
นมหนูน้ำมัน

เบอร์ 95 ถึง 208
ขนาดมาตราฐาน
นมหนูอากาศ

เบอร์ 36 ถึง 52
ขนาดมาตราฐาน
Stacks Image 10035