Stacks Image 16869
Stacks Image 3025

รูปภาพสินค้า

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง

Stacks Image 2997
ชื่อสินค้า :
วาล์วแต่งไฮสปีด

รุ่นรถจักรยานยนต์ :
MIO , NOUVO , FINO , WAVE 110 , SPARK 110

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

24 - 65.5 - 5
26 - 65.5 - 5
27 - 65.5 - 5
29.5 - 65.5 - 5

ขนาดวาล์วไอดี
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

28- 65.5 - 5
30 - 65.5 - 5
31.5 - 65.5 - 5
34 - 65.5 - 5

Stacks Image 1495
ชื่อสินค้า :
วาล์วแต่งไฮสปีด

รุ่นรถจักรยานยนต์ :
WAVE 125 , KSR , KLX

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

24 - 72 - 5
26 - 72 - 5
27 - 72 - 5
29.5 - 72 - 5

ขนาดวาล์วไอดี
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

28- 72 - 5
30 - 72 - 5
31.5 - 72 - 5
34 - 72 - 5

Stacks Image 2835
ชื่อสินค้า :
วาล์วแต่งไฮสปีด

รุ่นรถจักรยานยนต์ :
SONIC

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

24 - 80 - 5
26 - 80 - 5
27 - 80 - 5
29.5 - 80 - 5

ขนาดวาล์วไอดี
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

28- 80 - 5
30 - 80 - 5
31.5 - 80 - 5
34 - 80 - 5

Stacks Image 2848
ชื่อสินค้า :
วาล์วแต่งไฮสปีด

รุ่นรถจักรยานยนต์ :
WAVE110 , SPARK 110

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

23 - 66 - 5

ขนาดวาล์วไอดี
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

27 - 66 - 5

Stacks Image 2999
ชื่อสินค้า :
วาล์วแต่งไฮสปีด

รุ่นรถจักรยานยนต์ :
RAIDER 150 , CBR 150

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

19 - 82 - 4.5
20 - 82 - 4.5
22 - 82 - 4.5

ขนาดวาล์วไอดี
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

22 - 82 - 4.5
22 - 82 - 4.5
24 - 82 - 4.5

Stacks Image 15400
ชื่อสินค้า :
วาล์วแต่งไฮสปีด

รุ่นรถจักรยานยนต์ :
SPARK 135

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

19 - 85 - 4.5
20 - 85 - 4.5
22 - 85 - 4.5

ขนาดวาล์วไอดี
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

22 - 85 - 4.5
22 - 85 - 4.5
24 - 85 - 4.5

Stacks Image 3023

รูปภาพสินค้า

ชื่อรุ่นรถจักรยานยนต์ที่ใช้ได้

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

ขนาดวาล์วไอเสีย
(หน้าวาล์ว-ความยาว-แกนวาล์ว)

Stacks Image 3053

SONIC = MIO , FINO , WAVE 110 , SPARK 110

28 - 65.5 - 5

24 - 65.5 - 5

Stacks Image 3070

SONIC = WAVE 125 , KSR , KLX

28 - 72 - 5

24 - 72 - 5

Stacks Image 3083

BOSS = MIO , FINO , WAVE 110

30 - 65.5 - 5

26 - 65.5 - 5

Stacks Image 3096

BOSS = WAVE 125 , KSR , KLX

30 - 72 - 5

26 - 72 - 5

Stacks Image 3109

BOSS = SONIC

30 - 80 - 5

26 - 80 - 5

Stacks Image 3122

VIOS = MIO , FINO , WAVE 110 , SPARK 110

34 - 65.5 - 5

29.5 - 65.5 - 5

Stacks Image 15776

VIOS = WAVE 125 , KSR , KLX

34 - 72 - 5

29.5 - 72 - 5

Stacks Image 15791

VIOS = SONIC

34 - 80 - 5

29.5 - 80 - 5

Stacks Image 10017