Stacks Image 1578
สินค้า  
ลูกสูบไฮสปีด

 • Stacks Image 2061
  ข้อมูลลูกสูบ

  ลูกสูบรุ่น : STD (เหมือนลูกเดิม)

  รุ่น SPARK135

  สลักสูบ : 14 มิล

  ขนาดเริ่มต้น 54.00 มิล (ลูกเดิม)

  ขนาดที่จัดจำหน่าย :
  54.00 มิล (STD) , 54.25 มิล (0.25) , 54.50 มิล (0.50)
  54.75 มิล (0.75) , 55.00 มิล (1.00) , 55.50 มิล (1.50)
  56.00 มิล (2.00)
 • Stacks Image 1813
  ข้อมูลลูกสูบ

  ลูกสูบรุ่น : Forged (ฟรอส์จ)

  รุ่น SPARK135

  สลักสูบ : 14 มิล

  ขนาด :
  57.00 มิล , 58.00 มิล
 • Stacks Image 1819
  ข้อมูลลูกสูบ

  ลูกสูบรุ่น : RX (อาร์เอ็กซ์)

  รุ่น SPARK135

  สลักสูบ : 14 มิล

  ขนาด :
  54.00 มิล , 55.00 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล , 58.00 มิล , 59.00 มิล , 60.00 มิล , 61.00 มิล
 • ข้อมูลลูกสูบ

  ลูกสูบรุ่น : R (อาร์)

  รุ่น SPARK135

  สลักสูบ : 14 มิล

  ขนาด :
  54.00 มิล , 55.00 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล , 58.00 มิล , 59.00 มิล , 60.00 มิล , 61.00 มิล , 62.00 มิล , 63.00 มิล , 63.50 มิล
 • ข้อมูลลูกสูบ

  ลูกสูบรุ่น : PRO-X (โปรเอ็กซ์)

  รุ่น SPARK135

  ( เป็นลูกสูบแหวนเดี่ยว )

  สลักสูบ : 14 มิล

  ขนาด :
  54.00 มิล , 54.50 มิล , 55.00 มิล , 56.00 มิล , 57.00 มิล , 58.00 มิล
 • ข้อมูลลูกสูบ

  ลูกสูบรุ่น : PRO-X (โปรเอ็กซ์)

  รุ่น SPARK135

  ( เป็นลูกสูบแหวนเดี่ยว )

  สลักสูบ : 14 มิล

  ขนาด :
  54.05 มิล , 54.50 มิล , 55.00 มิล
ก้านสูบไฮสปีด

 • ก้านสูบไฮสปีด

  รุ่น SPARK135
  ลายละเอียด :

  ขนาดเท่ากับการเดิมติดรถ
 • ก้านสูบแต่งไฮสปีด

  รุ่น SPARK135

  ลายละเอียด :

  ก้านแต่งยาวกว่าก้านเดิม แต่ก้านหนากว่าเดิม สลักสูบ 14 มิล
 • ก้านสูบแต่งไฮสปีด

  รุ่น SPARK135

  ลายละเอียด :

  ก้านแต่งยาวกว่าก้านเดิม แต่ก้านหนากว่าเดิม สลักสูบ 15 มิล
ฝาสูบไฮสปีด และ วาล์วแบบพิเศษ

 • Stacks Image 2003
  ฝาสูบ

  รุ่น SPARK135

  ลายละเอียด :

  - ไอดี 19 มิล , ไอเสีย 20 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
  - ไอดี 22 มิล , ไอเสีย 24 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
 • Stacks Image 2483
  วาล์วแบบพิเศษ

  รุ่น SPARK135

  ลายละเอียด :

  - ไอดี 21 มิล , ไอเสีย 19 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
  - ไอดี 22 มิล , ไอเสีย 20 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
  - ไอดี 24 มิล , ไอเสีย 22 มิล , ขนาดแกนวาล์ว 4.5 มิล
เสื้อสูบไฮสปีด

 • เสื้อสูบแบบเซลามิค

  รุ่น SPARK135


  ลายละเอียด :

  ขนาด 62.00 มิล , 63.50 มิล
 • เสื้อสูบแบบปลอกเหล็ก

  รุ่น SPARK135

  ลายละเอียด :

  - ขนาด 58.50 มิล ปลอกนอก 66.00 มิล สูง 94 มิล
  - ขนาด 63.50 มิล ปลอกนอก 70.00 มิล สูง 115 มิล
  - ขนาด 68.00 มิล ปลอกนอก 70.00 มิล สูง 115 มิล
แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

 • Stacks Image 1780
  แคมวาล์ว ฟอร์จแบบแต่ง

  รุ่น SPARK135

  ลายละเอียด :

  ระยะยก :
  - 5.0 มิล
  - 5.8 มิล + สปริงยาว 46 มิล
  - 6.2 มิล + สปริงยาว 46 มิล
  - 6.5 มิล + สปริงยาว 48 มิล
  - 7.0 มิล + สปริงยาว 48 มิล
สปริงวาล์วแต่ง

 • Stacks Image 1799
  สปริงวาล์วแต่ง

  รุ่น SPARK135

  ลายละเอียด :
  - ขดลวด 3.2 มิล ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล
สลักยืดก้านไฮสปีด

คาร์บูเรเตอร์ไฮสปีด และชุดนมหนู

แผ่นคลัชแต่ง

กล่องไฟ ไฮสปีด

 • Stacks Image 1970
  กล่องไฟไฮสปีด

  รุ่น SPARK135

  รายละเอียด :
  1. รุ่น 2 กราฟ ปรับไฟอ่อน ไฟแก่ได้
  2. รุ่น 8 กราฟ ปรับไฟได้ 8 กราฟ
ระบบไฟ

ลูกปืนรอบจัดไฮสปีด

 • ชุดลูกปืนรอบจัด

  รุ่น SPARK135

  รายละเอียด :
  ลูกปืนรอบจัดสำหรับข้อเหวี่ยง
ชุดคิท ครบสูตร  
ยังไม่มีการอัพเดทใดๆสำหรับสินค้าที่เป็นชุดคิท
17/1/2561 BE
© 2560 copyright by hispeedpiston engine Contact Us