Stacks Image 6400
Stacks Image 6126

ลูกสูบแต่งเอสเอ็กซ์ SX

ขนาดลูกสูบ :
66.00
, 67.00 , 68.00 , 69.00 , 70.00 , 71.00
72.00 , 73.00 , 74.00 , 75.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์เอ็กซ์ RX

ขนาดลูกสูบ :
54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00 , 57.00
58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00 , 60.50
61.00
มิล
ขนาดรูสลักสูบ : 14 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
50.00 , 50.50 , 51.00 , 52.00 , 52.50 , 53.00
53.50 , 54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00
57.00 , 58.00 , 58.50 , 59.00 , 59.50 , 60.00
60.50 , 61.00 , 61.50 , 62.00 , 63.00 , 63.50
64.00 , 64.50 , 65.00 , 65.50 , 66.00 , 67.00
68.00 , 69.00 , 70.00
มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งอาร์ R

ขนาดลูกสูบ :
62.00 , 63.00 , 63.50
มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 13 , 14 , 15 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
54.05 , 54.50 , 55.00 มิล


ขนาดรูสลักสูบ : 14 มิล

ลูกสูบแต่งโปรเอ็กซ์ Pro-X ( แหวนเดี่ยว )

ขนาดลูกสูบ :
54.00 , 54.50 , 55.00 , 55.50 , 56.00 , 57.00 58.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 14 มิล

ลูกสูบแต่งสเปเชี่ยล Special

ขนาดลูกสูบ :
66.00 มิล

ขนาดรูสลักสูบ : 15 , 16 มิล
Stacks Image 13817

ฝาสูบแต่งวาล์วโตไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
1.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 20 มิล , วาล์วไอดี(In) 22 มิล
2.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 22 มิล , วาล์วไอดี(In) 24 มิล
3.ขนาดวาล์วไอเสีย(Ex) 24 มิล , วาล์วไอดี(In) 26 มิล
Stacks Image 17337

เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
เสื้อสูบแต่ง 54 มิล และ 58.50 มิล เหมาะสำหรับการแข่งขัน

เสื้อสูบแต่งไฮสปีด เซลามิค

รายละเอียดสินค้า :
เสื้อสูบแต่ง 62 มิล และ 63.50 มิล เหมาะสำหรับการแข่งขัน

เสื้อสูบแต่งไฮสปีด

รายละเอียดสินค้า :
เสื้อสูบแต่ง 63.50 มิล และ 68 มิล เหมาะสำหรับการแข่งขัน
Stacks Image 17446
ระยะยกของแคม :
280
องศา 5.0 มิล , 280 องศา 5.5 มิล
280 องศา 5.8 มิล , 330 องศา 6.2 มิล
330 องศา
6.5 มิล , 330 องศา 7.0 มิล
330 องศา
7.2 มิล
Stacks Image 17477
ขนาดของวาล์ว :
หน้าวาล์ว - ความยาว - ขนาดก้่านวาล์ว
ไอเสีย 20 - 85 - 4.5 , ไอดี 22 - 85 - 4.5
ไอเสีย
22 - 85 - 4.5 , ไอดี 24 - 85 - 4.5
Stacks Image 17513

ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล

รายละเอียด :
ขนาด 8 ข้อ ความยาว 44 มิล
Stacks Image 18162

ก้านสูบแต่งสปาร์ค135 สลัก 14 มิล

รายละเอียด :
ก้านหนาพิเศษ สลัก 14 มิล เท่าเดิม ใส่ลูกสูบโตได้

ก้านสูบแต่งสปาร์ค135 สลัก 15 มิล

รายละเอียด :
ก้านหนาพิเศษ สลัก 15 มิล ก้านยาวเท่าเดิม ใส่ลูกสูบโตได้
Stacks Image 17599
ขนาดของสลัก กว้าง x ยาว : 28 x 45

ขนาดสลักยืด :
1.5 มิล , 2 มิล , 3 มิล , 4 มิล , 5 มิล
Stacks Image 17630

คาร์บูเคเอ็นโปร PE (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 28 ,30 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยม PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล

คาร์บูเคเหลี่ยมใหญ่ PWK (ปรับแต่งโดยไฮสปีด)

ขนาดปากคาร์บู : 24 , 26 , 28 ,30 ,32 ,34 ,36 มิล
Stacks Image 17717

กล่องไฟแต่ง 2 กราฟ (จูนได้)

รายละเอียด :
- กล่องไฟแต่ง 2 กราฟ ปรับกราฟได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

กล่องไฟแต่ง 8 กราฟ (ปรับระดับได้)

รายละเอียด :
- กล่องไฟแต่ง 8 กราฟ ปรับกราฟได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

กล่องไฟแต่ง 8 กราฟ (ปรับระดับได้) + รีโมทกันขโมย

รายละเอียด :
- กล่องไฟแต่ง 8 กราฟ ปรับกราฟได้ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์

กล่องจูนรถหัวฉีด

รายละเอียด :
- ปรับน้ำมันจ่ายมากน้อยได้อิสระ ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
Stacks Image 18381

แผ่นคลัชแต่งแบบชุด

รายละเอียด :
- แผ่นคลัชแต่งแบบชุด ประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นผ้าคลัชแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นผ้าคลัชเนื้อพิเศษ

แผ่นอลูมิเนียมแต่ง

รายละเอียด :
- แผ่นอลูมิเนียมแต่งชนิดพิเศษ
Stacks Image 17750
รายละเอียด :
- รอการอัพเดท
รอการอัพเดท

รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่นที่ใช้หัวฉีด

รุ่นที่ใช้คาร์บูเรเตอร์

เครื่องยนต์

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ

ปริมาตรากระบอกสูบ ( ซีซี )

134.4 ซีซี

134.4 ซีซี

ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก

54.0 มม. x 58.7 มม.

54.0 มม. x 58.7 มม.

อัตราส่วนแรงอัด(กำลังอัด)

10.9 : 1

10.9 : 1

ระบบจุดระเบิด

ECU

CDI

ระบบจ่ายน้ำมัน

หัวฉีดแบบ Single Cylinder Equipped-Fi

คาร์บูเรเตอร์

ระบบคลัทช์

คลัชเปียกชนิดหลายแผ่น แบบแรงเหวี่ยง

คลัชเปียกชนิดหลายแผ่น แบบแรงเหวี่ยง

ระบบเกียร์

เกียร์วน 4 ระดับ

เกียร์วน 4 ระดับ