ก้านสูบไฮสปีด มี 2 แบบให้เลือกใช้

1.ก้านสูบไฮสปีดแบบทั่วไป คือ ก้านสูบที่มีคุณภาพดีใช้แทนของเดิมติดรถได้ โดยไม่ต้องดัดแปลง

2.ก้านสูบแต่งไฮสปีด มีมากมายหลายรุ่น สามารถดัดแปลงใช้กับรถทั่วไปหรือรถแข่งในสนามได้

Contact
Facebook
[email protected]