ลูกสูบแต่งไฮสปีด มีมากมายหลายรุ่น สามารถดัดแปลงใช้กับรถทั่วไปหรือรถแข่งในสนามได้