ตัววัดกำลังอัดเครื่องยนต์

฿ 1,000

ยี่ห้อรถจักรยานยนต์ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
รุ่นรถจักรยานยนต์
ปีที่ผลิต
รหัสเครื่องที่ใช้ได้
สเปคสินค้า – สามารถวัดค่ากำลังอัดระหว่าง 0 – 300 ปอนด์
สินค้าในกล่อง – ตัววัดกำลังอัดเครื่องยนต์ 1 ชุด
คำอธิบายเพิ่มเติม – ช่วยเช็คสุขภาพเครื่องยนต์ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่
– ช่วยให้ช่างสามารถวัดสเปคกำลังของเครื่องยนต์ ให้เหมาะสมต่อการแข่งขันในแต่ละประเภท
ตัววัดกำลังอัดเครื่องยนต์

฿ 1,000