Stacks Image 1753
ทีมงานกำลังอัพเดทสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆอยู่ครับ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนขออภัยมาในที่นี้ด้วย
กำลังอยู่ในการอัพเดทสินค้าใหม่

โปรโมชั่นอะไหล่แต่งไฮสปีด

ชุดโปรโมชั่น

Wave110i , Dream super cub

ชุดโปรโมชั่น

Wave110i , Dream super cub

ชุดโปรโมชั่น

Wave110i , Dream super cub
 • Stacks Image 1017

  ชุดโปรโมชั่นที่ 1

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. แคมวาล์ว
   2. สปริงวาล์วแต่ง

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนเพิ่มน้ำมันจากหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์

  จาก 1,400 บาท

 • Stacks Image 1042

  ชุดโปรโมชั่นที่ 2

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ลูกสูบฟอร์จพร้อมแหวน เลือกขนาดลูกได้ 52.4 , 53 , 54 มิล
   2. ปะเก็น 1 ชุด
   3. แคมแต่งไฮสปีด
   4.สปริงวาล์วแต่ง

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนเพิ่มน้ำมันจากหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์
   4.ปะเก็นปั้มลาย ทำให้มีความแข็งกว่าปะเก็นทองแดงทั่วไป

  จาก 2,400 บาท

 • Stacks Image 1067

  ชุดโปรโมชั่นที่ 3

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ลูกสูบฟอร์จพร้อมแหวน เลือกขนาดลูกได้ 52.4 , 53 , 54 มิล
   2. ปะเก็น 1 ชุด
   3. แคมแต่งไฮสปีด
   4.สปริงวาล์วแต่ง
   5.กล่องไฟ 2 กราฟ

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนเพิ่มน้ำมันจากหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์
   4.ปะเก็นปั้มลาย ทำให้มีความแข็งกว่าปะเก็นทองแดงทั่วไป
   5.กล่องไฟไฮสปีดสามารถปรับไฟได้ถึง 2 กราฟ

  จาก 3,900 บาท

 • Stacks Image 1092

  ชุดโปรโมชั่นที่ 4

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ลูกสูบทรงโซนิคพร้อมแหวน เลือกขนาดลูกได้ 57, 59 มิล
   2. ปะเก็น 1 ชุด
   3. แคมแต่งไฮสปีด
   4.สปริงวาล์วแต่ง

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนเพิ่มน้ำมันจากหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์
   4.ปะเก็นปั้มลาย ทำให้มีความแข็งกว่าปะเก็นทองแดงทั่วไป

  จาก 2,900 บาท

 • Stacks Image 1117

  ชุดโปรโมชั่นที่ 5

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ลูกสูบทรงโซนิคพร้อมแหวน เลือกขนาดลูกได้ 57, 59 มิล
   2. ปะเก็น 1 ชุด
   3. แคมแต่งไฮสปีด
   4.สปริงวาล์วแต่ง
   5.กล่องไฟ 2 กราฟ

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนเพิ่มน้ำมันจากหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์
   4.ปะเก็นปั้มลาย ทำให้มีความแข็งกว่าปะเก็นทองแดงทั่วไป
   5.กล่องไฟไฮสปีดสามารถปรับไฟได้ถึง 2 กราฟ

  จาก 4,400 บาท

 • Stacks Image 1142

  ชุดโปรโมชั่นที่ 6

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ลูกสูบทรงโซนิคพร้อมแหวน เลือกขนาดลูกได้ 57, 59 มิล
   2. ปะเก็น 1 ชุด
   3. แคมแต่งไฮสปีด
   4.สปริงวาล์วแต่ง
   5.ฝาสูบวาล์วโต 24:28

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนเพิ่มน้ำมันจากหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์
   4.ปะเก็นปั้มลาย ทำให้มีความแข็งกว่าปะเก็นทองแดงทั่วไป
   5.ฝาสูบวาล์วโตขนาด 24:28 มีองศาใกล้เคียงกับของเดิม ทำให้องศาในฝาสูบไม่เพี้ยน มีลักษณะของการเข้าของอากาศได้ดีกว่าทั่วไป

  จาก 5,000 บาท

 • Stacks Image 1167

  ชุดโปรโมชั่นที่ 7

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ลูกสูบทรงโซนิคพร้อมแหวน เลือกขนาดลูกได้ 57, 59 มิล
   2. ปะเก็น 1 ชุด
   3. แคมแต่งไฮสปีด
   4.สปริงวาล์วแต่ง
   5.ฝาสูบวาล์วโต 24:28
   6.ข้อเหวี่ยงสามเหลี่ยม ชัก 3 หรือ ข้อกลม ชัก 3 หรือ 5

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนเพิ่มน้ำมันจากหัวฉีดหรือคาร์บูเรเตอร์
   4.ปะเก็นปั้มลาย ทำให้มีความแข็งกว่าปะเก็นทองแดงทั่วไป
   5.ฝาสูบวาล์วโตขนาด 24:28 มีองศาใกล้เคียงกับของเดิม ทำให้องศาในฝาสูบไม่เพี้ยน มีลักษณะของการเข้าของอากาศได้ดีกว่าทั่วไป
   6.ข้อเหวี่ยงสร้างใหม่ทั้งตัวมีลักษณะเหมือนข้อเดิมๆติดรถแต่มีการทำชักยืดมาแล้ว รวมถึงการบาล้านซ์ข้อมาให้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเหลี่ยมนั้นมีการให้แรงบิดที่ดีกว่าเนื่องจากความเบาของข้อเหวี่ยงนั้นน้อยกว่าข้อกลมมากอีกด้วย

  จาก 7,500 บาท

 • Stacks Image 1192

  ชุดโปรโมชั่นที่ 8

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ฝาคลัช
   2. เฟืองเกียร์

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ฝาคลัชมีความทนทานมากกว่าทั่วไป
   2. ฝาคลัชไม่โก่งง่ายเหมือนทั่วไป

  จาก 1,900 บาท

 • Stacks Image 1348

  ชุดโปรโมชั่นที่ 8

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ข้อเหวี่ยงสามเหลี่ยมชัก 3 มิล

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ข้อเหวี่ยงสร้างใหม่ทั้งตัวมีลักษณะเหมือนข้อเดิมๆติดรถแต่มีการทำชักยืดมาแล้ว รวมถึงการบาล้านซ์ข้อมาให้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเหลี่ยมนั้นมีการให้แรงบิดที่ดีกว่าเนื่องจากความเบาของข้อเหวี่ยงนั้นน้อยกว่าข้อกลมมากอีกด้วย

  จาก 3,500 บาท

  เหลือ 2,500 บาท

 • Stacks Image 1382

  ชุดโปรโมชั่นที่ 8

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ข้อเหวี่ยงชัก 3 มิล และ 5 มิล

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ข้อเหวี่ยงสร้างใหม่ทั้งตัวมีลักษณะเหมือนข้อเดิมๆติดรถแต่มีการทำชักยืดมาแล้ว รวมถึงการบาล้านซ์ข้อมาให้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสามเหลี่ยมนั้นมีการให้แรงบิดที่ดีกว่าเนื่องจากความเบาของข้อเหวี่ยงนั้นน้อยกว่าข้อกลมมากอีกด้วย

  จาก 2,500 บาท

  ชัก 3 เหลือ  1,900 บาท
  ชัก 5 เหลือ 2,100 บาท

 • Stacks Image 1314

  ชุดโปรโมชั่นที่ 8

  Wave125

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. เฟืองเกียร์แต่งครบชุด

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. มีอัตราทดที่สั้นกว่า ทำให้การใช้งานเกียร์ต่อเกียร์ รองรับการเตะเกียร์ที่ดีกว่า อีกทั้งเกียร์สุดท้ายยังสามารถลากรอบได้นานขึ้นอีกด้วย

  จาก 3,500 บาท

โปรโมชั่นอะไหล่แต่ง R15 , Mslaz , Exciter150

 • Stacks Image 1441

  ชุดโปรโมชั่นที่ 1

  R15 , EXCITER , MSLAZ

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. เสื้อสูบปลอกเหล็ก
   2. ลูกสูบไฮสปีดขนาด 57 มิล ทดแทนของเดิมได้เลย

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. สามารถใช้เปลี่ยนเป็นอะไหล่กับรถเดิมได้ทันทีไม่ต้องดัดแปลง
   2. เสื้อสูบเป็นปลอกเหล็กง่ายต่อการดูแลรักษา
   3. เสื้อปลอกเหล็กสามารถคว้านขยายไซต์ได้ทางไฮสปีดมีลูกสูบรองรับขนาด 57-58 มิล และลูกสูบแต่งมีรองรับถึง 60 มิล

  จาก 2,000 บาท

 • Stacks Image 1466

  ชุดโปรโมชั่นที่ 2

  R15 , EXCITER , MSLAZ

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. เสื้อสูบปลอกเหล็ก
   2. ลูกสูบไฮสปีดแต่งหัวนูนขนาด 57-60 มิลเลือกขนาดได้

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนหัวฉีดเพิ่มเติมหรือมีการจูนกล่องเพิ่มน้ำมัน

  จาก 2,400 บาท

 • Stacks Image 1491

  ชุดโปรโมชั่นที่ 3

  R15 , EXCITER , MSLAZ

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ฝาสูบวาล์วโตขนาด ไอดี 21.5 มิล ไอเสีย 19 มิล
   2. สปริงวาล์วแต่ง
   3. แคมฟอร์จ ลื่นพิเศษ

   ในชุดนี้ฝาสูบจะมีความพิเศษตรงที่ผ่านการทดสอบการไหลของอากาศรูไอดีและไอเสียให้พร้อมบริการทำพอร์ตให้ ทดสอบการไหลจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนหัวฉีดเพิ่มเติมหรือมีการจูนกล่องเพิ่มน้ำมัน
   4.แคมไฮสปีดเป็นแบบลื่นพิเศษสามารถลดแรงเสียดทานภายในเครื่องได้
   5.ฝาสูบรองรับแคมได้ทุกระยะยกวาล์ว

  จาก 6,500 บาท

 • Stacks Image 1516

  ชุดโปรโมชั่นที่ 4

  R15 , EXCITER , MSLAZ

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ฝาสูบวาล์วโตขนาด ไอดี 21.5 มิล ไอเสีย 19 มิล
   2. สปริงวาล์วแต่ง
   3. แคมฟอร์จ ลื่นพิเศษ
   4. เสื้อสูบปลอกเหล็ก
   5. ลูกสูบไฮสปีดแต่งหัวนูนขนาด 57-60 มิลเลือกขนาดได้
   6.ปะเก็น 1 ชุด

   ในชุดนี้ฝาสูบจะมีความพิเศษตรงที่ผ่านการทดสอบการไหลของอากาศรูไอดีและไอเสียให้พร้อมบริการทำพอร์ตให้ ทดสอบการไหลจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนหัวฉีดเพิ่มเติมหรือมีการจูนกล่องเพิ่มน้ำมัน
   4.แคมไฮสปีดเป็นแบบลื่นพิเศษสามารถลดแรงเสียดทานภายในเครื่องได้
   5.ฝาสูบรองรับแคมได้ทุกระยะยกวาล์ว

  จาก 8,000 บาท

 • Stacks Image 1541

  ชุดโปรโมชั่นที่ 5

  R15 , EXCITER , MSLAZ

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ฝาสูบวาล์วโตขนาด ไอดี 21.5 มิล ไอเสีย 19 มิล
   2. สปริงวาล์วแต่ง
   3. แคมฟอร์จ ลื่นพิเศษ
   4. เสื้อสูบปลอกเหล็ก
   5. ลูกสูบไฮสปีดแต่งหัวนูนขนาด 57-60 มิลเลือกขนาดได้
   6.ปะเก็น 1 ชุด
   7.กล่องเอเรซเซอร์ Mini4C สามารถจูนน้ำมันและองศาไฟได้
   - จูนมือได้โดยใช้มือไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
   - ปลดรอบได้

   ในชุดนี้ฝาสูบจะมีความพิเศษตรงที่ผ่านการทดสอบการไหลของอากาศรูไอดีและไอเสียให้พร้อมบริการทำพอร์ตให้ ทดสอบการไหลจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนหัวฉีดเพิ่มเติมหรือมีการจูนกล่องเพิ่มน้ำมัน
   4.แคมไฮสปีดเป็นแบบลื่นพิเศษสามารถลดแรงเสียดทานภายในเครื่องได้
   5.ฝาสูบรองรับแคมได้ทุกระยะยกวาล์ว
   6.กล่องอีซียูต่อแทนกล่องเดิมได้ทันที ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ

  จาก 12,999 บาท

 • Stacks Image 1566

  ชุดโปรโมชั่นที่ 6

  R15 , EXCITER , MSLAZ

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ฝาสูบวาล์วโตขนาด ไอดี 21.5 มิล ไอเสีย 19 มิล
   2. สปริงวาล์วแต่ง
   3. แคมฟอร์จ ลื่นพิเศษ
   4. เสื้อสูบปลอกเหล็ก
   5. ลูกสูบไฮสปีดแต่งหัวนูนขนาด 57-60 มิลเลือกขนาดได้
   6.ปะเก็น 1 ชุด
   7.กล่องเอเรซเซอร์ Mini5 สามารถจูนน้ำมันและองศาไฟได้
   - จูนมือได้โดยมือถือรองรับiOS และ Android
   - ปลดรอบได้
   - มีระบบวิเคราะห์เครื่องยนต์ได้

   ในชุดนี้ฝาสูบจะมีความพิเศษตรงที่ผ่านการทดสอบการไหลของอากาศรูไอดีและไอเสียให้พร้อมบริการทำพอร์ตให้ ทดสอบการไหลจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  • คำอธิบายเพิ่มเติม
   1. ควรใช้ค่าวัดกำลังอัดที่เหมาะสม
   2. ควรมีการเปลี่ยนแคมให้รถมีการคายไอเสียที่ดีขึ้น
   3. ควรมีการปรับจูนหัวฉีดเพิ่มเติมหรือมีการจูนกล่องเพิ่มน้ำมัน
   4.แคมไฮสปีดเป็นแบบลื่นพิเศษสามารถลดแรงเสียดทานภายในเครื่องได้
   5.ฝาสูบรองรับแคมได้ทุกระยะยกวาล์ว
   6.กล่องอีซียูต่อแทนกล่องเดิมได้ทันที ไม่ต้องตัดต่อสายไฟ
   - กล่องECUใช้ระบบบลูธูท สามารถใช้วิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์และจูนรถได้

  จาก 15,500 บาท

 • Stacks Image 1591

  ชุดโปรโมชั่นที่ 7

  R15 , EXCITER , MSLAZ

  • สินค้าในชุด

   สินค้าในชุด

   1. ฝาสูบวาล์วโตขนาด ไอดี 21.5 มิล ไอเสีย 19 มิล

   ในชุดนี้ฝาสูบต้องมีทำรูพอร์ตไอดีและไอเสียเอง ถ้าไม่ทำรถจะวิ่งไม่ดี

  • คำอธิบายเพิ่มเติม

   ในชุดนี้ฝาสูบต้องมีทำรูพอร์ตไอดีและไอเสียเอง ถ้าไม่ทำรถจะวิ่งไม่ดี

  จาก 5,000 บาท

ข้อควรระวังและการแจ้งเตือน

1. การใช้ลูกสูบหัวนูนควรใช้ค่ากำลังอัดที่เหมาะสมไม่เช่นนั้นลูกสูบอาจจะแตกร่องแหวนหรือติดได้ เนื่องจากความร้อนสะสมในเครื่องยนต์สูง
2. รถที่ปรับแต่งอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องยนต์ควรจะมีการจูนน้ำมันหรือปรับหัวฉีดด้วย
3. เรายินดีให้ราคาพิเศษกับร้านค้าที่สั่งซื้อได้ในราคา 10 ชุดขึ้นไป
4. หากไม่แน่ใจในการประกอบสินค้าควรสอบถามฝ่ายบริการไฮสปีด
5. ไม่สนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์แข่งขันในถนนสาธารณะ และสนับสนุนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ในการแข่งขันในสนามเท่านั้น
6. ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแยกชิ้นสินค้าเพื่อลดราคาได้ กรณีที่แยกสินค้านอกเหนือจากนี้ลูกค้าต้องซื้อราคาเต็มเท่านั้น
7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้าชิ้นนั้นหมด หรือครบตามเดือนที่กำหนดแล้ว


Stacks Image 681

การติดต่อไฮสปีด

ไฮสปีดสาขาปทุมธานี ตลาดพูนทรัพย์ 081-575-6850 , 085-678-9299
ไฮสปีดสาขาจันทบุรี 081-945-4679
ติดตามความเคลื่อนไหวพร้อมอัพเดทข้อมูลต่างๆได้ที่ เฟสบุ๊คหรือ ไลน์แอดของเรา