การคำนวณซีซีเครื่องยนต์
(Engine CC Calculator)

       เครื่องมือคำนวณซีซีเครื่องยนต์ (engine cc calculator) คือเครื่องมือที่จะช่วยในการคำนวณหาค่าปริมาตรกระบอกสูบของเครื่องยนต์

ยกตัวอย่างเช่น Wave125 จะมีสเปคลูกสูบเดิมขนาด 52.4 มิล และ ช่วงชัก 57.9 มิล ผลลัพธ์คือ 124.86 ซีซี แต่เพื่อความเข้าใจง่ายจึงปัดเศษขึ้นเป็น 125 ซีซี (กรณีที่ลูกค้าต้องการทำระยะชัก หรือ ยืดชัก เช่น ชัก 3 มิล ก็คือ ขึ้น 3 มิล ลง 3 มิล ระยะชักก็จะกลายเป็น 6 มิล ดังนั้นถ้าต้องการคำนวณชัก 3 มิล ตัวอย่างเช่น 57.9 + 6 = 63.9 มิล เป็นต้น )

เมื่อคำนวณได้ค่าซีซีของเครื่องยนต์แล้ว ท่านสามารถนำค่าไปคำนวณหาอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์ได้โดยเข้าได้จากลิ้งก์ด้านล่างนี้

ADVERTISEMENT | โฆษณา