การคำนวณอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์
(Compression Ratio Calculator)

       เครื่องมือคำนวณอัตราส่วนกำลังอัด (Compression Ratio Calculator) คือเครื่องมือที่จะช่วยในการคำนวณหาค่าอัตราส่วนกำลังอัดของเครื่องยนต์

ยกตัวอย่าง เช่น เครื่องยนต์ Wave125i ซีซีเครื่องยนต์ เท่ากับ 232.3 cc. ซีซีเบ้าฝาที่วัดได้ เท่ากับ 22.1 cc. ค่าอัตราส่วนกำลังอัดจะเท่ากับ 11.5 : 1

ADVERTISEMENT | โฆษณา