กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ความแตกต่างระหว่างข้อเหวี่ยง110iและข้อเหวี่ยงเดิมโรงงาน