กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ข้อเหวี่ยงสร้างสําเร็จ ชัก 3 และชัก 5 wave 125