กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ข้อเหวี่ยงแต่งสร้าง ดีกว่า ข้อเหวี่ยงแต่งเชื่อมเองอย่างไร?