กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ลูกสูบรถมอเตอร์ไซค์ มีหน้าที่อะไร