กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ข้อเหวี่ยงสร้างสําเร็จ ขนาด ชัก 3 และ ชัก 5