นมหนูน้ำมันเคเหลี่ยม

฿ 70

สเปคสินค้า
– เบอร์ 95 , เบอร์ 98 , เบอร์ 100 , เบอร์ 102 , เบอร์ 103
เบอร์ 105 , เบอร์ 108 , เบอร์ 110 , เบอร์ 112 , เบอร์ 115
เบอร์ 118 , เบอร์ 120 , เบอร์ 122 , เบอร์ 125 , เบอร์ 128
เบอร์ 130 , เบอร์ 132 , เบอร์ 135 , เบอร์ 140 , เบอร์ 142
เบอร์ 145 , เบอร์ 148 , เบอร์ 150 , เบอร์ 152 , เบอร์ 155
เบอร์ 158 , เบอร์ 160 , เบอร์ 165 , เบอร์ 170 , เบอร์ 175
เบอร์ 180 , เบอร์ 185 , เบอร์ 190 , เบอร์ 195 , เบอร์ 200
เบอร์ 205 , เบอร์ 210 , เบอร์ 215

สินค้าในกล่อง
– นมหนูอากาศ 1 ตัว

คำอธิบายเพิ่มเติม
– ขนาดมาตราฐาน
– ใส่ได้กับคาร์บู PWK(เคเหลี่ยม)

Contact
Facebook
[email protected]