ลูกสูบแต่ง R สลัก 15 มิล ขนาด 50-70 มิล

฿ 450฿ 800

รุ่นรถที่ใช้ได้ :
YAMAHA : MIO , NOUVO , FINO หรือลูกสูบที่มีขนาดสลัก 15 มิล

ขนาดลูกสูบ :
50.00 มิล, 50.50 มิล, 51.00 มิล
51.50 มิล, 52.00 มิล, 52.40 มิล
52.50 มิล, 53.00 มิล, 53.50 มิล
54.00 มิล, 54.50 มิล, 55.00 มิล
55.50 มิล, 56.00 มิล, 57.00 มิล
57.50 มิล, 58.00 มิล, 58.50 มิล
59.00 มิล, 59.50 มิล, 60.00 มิล
60.50 มิล, 61.00 มิล, 61.50 มิล
62.00 มิล, 62.50 มิล, 63.00 มิล
63.50 มิล, 64.00 มิล, 64.50 มิล
65.00 มิล, 65.50 มิล, 66.00 มิล
66.50 มิล, 67.00 มิล, 68.00 มิล
69.00 มิล, 70.00 มิล

กรุณาเลือกขนาดลูกสูบที่ต้องการซื้อ

ล้างค่า
ลูกสูบแต่ง R สลัก 15 มิล ขนาด 50-70 มิล