กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ความร้อนมีข้อดีและข้อเสียต่อเครื่องยนต์อย่างไร?