กลับไปหน้าที่ผ่านมา

ข้อเหวี่ยงสร้างสำเร็จชัก 7 ก้าน RXZ