Author Archives: Ch.Chaiochan

สูตรคำนวณหาซีซีของเครื่อง ทำรถแล้วได้กี่ซีซี?

cc. คือ หน่วยของปริมาตรความจุของกระบอกสูบ ถือ>>

สูตรคำนวณหาพื้นที่ของวาล์ว (Valve area)

เพื่อนๆ เคยสงสัยมั้ยว่าทำไมถึงต้องขยายขนาดวาล์ว เมื่อเร>>