กลับไปหน้าที่ผ่านมา

รถหัวฉีด หนาไป บางไป เพิ่มลดน้ำมันกันยังไงได้บ้าง